Sponsorlu Bağlantılar


Samsung Monte’de Android temas?n?n nas?l olabilece?ini anlataca??m.

Ba?l?yoruz:

1) ?lk önce a?a??da verece?im tüm dosyalar? eksiksiz indirin.

http://www.ziddu.com/download/11730631/2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11730629/3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11730632/4.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11730630/5.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11732877/6.rar.html

2) Tüm rarlar? bir klasöre ç?kart?n.

3) Telefonunuzu Download Moduna al?n. ( Telefonunuzu kapat?n Ses K?sma Tu?u + Kamera + Açma/Kapama Tu?u )

4).rar’dan ç?kard???n?z “MultiLoader” dosyas?n? çal??t?r?n. ( Windows 7 Kullan?yorsan?z sa? t?klay?p Yönetici Olarak Çal??t?r” a t?klay?n )

5) Monte Android Mod

Download’u seçin (Yukar?dan) Apps’ye t?klay?n. .rar’dan ç?kard???n?z klasörü aç?p o klasörde ki “Apps” dosyas?n? seçin. Ayn?s?n? “Rsrc2” dosyas?na’da yap?n.

6) Download’a bas?n ve Uygulama “Apps” ve “Rsrc2” dosyalar?n? telefonunuza yüklesin. All Files Complete yaz?s?n? gördükten sonra telefonunuzun kablosunu USB’den çekebilirsiniz.

7) Telefonunuz aç?ld???nda Telefon Haf?zas?na (Internal Memory) 6.rar’dan ç?kard???n?z RES dosyas?n? içine at?n.

Yeni Tema’n?z Yüklenmi?tir. Güle Güle Kullan?n Monte Android Mod

Video Al?nt?d?r. Onun d???nda kendi eme?imle ara?t?r?l?p yaz?lm??t?r Monte Android Mod

Bu yüklemeyi yapmadan önce, telefonunuza S5620XEJE1 Yaz?l?m?n? yüklemeniz gerekir!