Sponsorlu Bağlantılar

letter2.png (446×579)

ÖRNEK İNGİLİZCE İŞ MEKTUBU

BİR İŞ MEKTUBUNUN BÖLÜMLERİ
(PARTS OF A BUSINESS LETTER )

 

Zorunlu Kısımlar

(Mandatory parts)

 

1. Başlık/Antet (Heading/Letterhead)

2. Tarih (Date)

3. Alıcının adresi (Receiver’s address)

4. Başlangıç hitabı (Opening salutation)

5. Ana Metin (Body)

6. Kapanış hitabı (Closing salutation)

7. İmza (Signature)

8. Yazarın ismi ve mesleki ünvanı

    (Writer’s name and job title)

 

İş Mektubunun Ana Bölümleri

ü      Konu (Başlık Bölümü)

ü       Açılış Hitabı

ü       Giriş Bölümü (Yazma Nedeni)

ü       Ana Bölüm

                        Olumlu olumsuz cümleler,

                        Özür Dileme

                        İstekte Bulunma

ü       Sonuç

ü       Kapanış Hitabı

ü       Ekte Dosya Yollama

 

                                               ÖRNEK İNGİLİZCE İŞ MEKTUBU

 

Donald E. Shaw, P.E

Queens Building. Cathays Park. Cardiff. CF1 9BR. United Kingdom
Telephone: (0222) 824316 Fax: (0222) 856423 Web adress:   —–( BAŞLIK )

 

4th September 2004-  —————————————————————————————–(TARİH )

Mrs. Anna Soriano
Financial Manager
Artendo Sa. B Planta 2—————————————————————————————- (ALICININ ADRESİ )
Madrid,
Spain

Your  ref: INC- 215
Our ref: 346/CQ  ———————————————————————————————–   (REFERANS SATIRI )

Dear Mrs. Soriano,———————————————————————————————(BAŞLANGIÇ HİTABI )

Subject: Your order no. 322/17———————————————————————————-(KONU SATIRI )

We thank you for your order of 18th August and enclose our invoice for ₤675.45

The goods have been shipped today by S/S “Thames”, and bills of lading in three copies are enclosed.

We hope that this consignment will give you complete satisfaction and that you will have a ready sale for these goods.—( ANA  METİN )

Any further orders which you may placa with us will receive our best attention

Yours sincerely.————————————————————————————————–(KAPANIŞ HİTABI )

R. Brown——————————————————————————– (İMZA, YAZARIN İSMİ VE MESLEKİ ÜNVANI )

Encs. bills of lading
——————————————————————————- (EK SATIRI + KARBON KOPYA )

 

İNGİLİZCE İŞ MEKTUBU YAZMA 

İngilizce iş mektubu yazabilmek için belirlenmiş temel kuralları ve en temel yapıları aslında kolayca öğrenebilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bölümler ve yapılar standart bir iş mektubunda bulunan bölümler ve yapılardır. Bu bilgilerin son kısmında ise örnek mektuplar bulunmaktadır. Bu kurallara ve yapılara dikkat ederek ve biraz da çalışarak iş mektubu yazma konusundaki tecrübenizi kolayca artırabilirsiniz.

The Start (BAŞLANGIÇ)

Dear Personnel Director,

Dear Sir or Madam: (METUBU KİME YAZDIĞINIZI BİLMİYORSANIZ)

Dear Dr, Mr, Mrs, Miss or Ms Smith: (KİME YAZDIĞINIZI BİLİYORSANIZ, RESMİ İŞ İLİŞKİNİZ VARSA UYGUN OLANI KULLANIN)

Dear Frank: (İŞ YAPTIĞINIZ KİŞİYLE YAKIN İLİŞKİNİZ VARSA KULLANIN)

The Reference (REFERANS İÇİN)

With reference to your advertisement in the Times, your letter of 23 rd March,
your phone call today,
Thank you for your letter of March 5 th .

The Reason for Writing (MEKTUBU YAZMA NEDENİ)

I am writing to inquire about
apologize for
confirm

Requesting (TALEB ETMEK İÇİN)

Could you possibly?
I would be grateful if you could

Agreeing to Requests (TALEBİ KABUL ETMEK İÇİN)

I would be delighted to

Giving Bad News (KÖTÜ HABER VERME DURUMUNDA)

Unfortunately
I am afraid that

Enclosing Documents (DOKÜMAN EKLEMEK İÇİN)

I am enclosing
Please find enclosed
Enclosed you will find

 

Closing Remarks (KAPANIŞ BÖLÜMÜ İÇİN)

Thank you for your help Please contact us again if we can help in any way.
there are any problems.
you have any questions.

Reference to Future Contact (İLERİDE GÖRÜŞME İSTEĞİNİ BELİRTMEK İÇİN)

I look forward to …
hearing from you soon.
meeting you next Tuesday.
seeing you next Thursday.

The Finish (BİTİRMEK İÇİN)

Yours faith-y, (If you don’t know the name of the person you’re writing to)

Yours sincerely, (If you know the name of the person you’re writing to)

Best wishes,

Best regards, (If the person is a close business contact or friend)

Sample Letter (ÖRNEK MEKTUP

Here is a sample letter using some of these forms:

Ken’s Cheese House
34 Chatley Avenue
Seattle, WA 98765
Tel:
Fax:
Email: kenny@cheese.com

October 23, 2006

Fred Flintstone
Sales Manager
Cheese Specialists Inc.
456 Rubble Road
Rockville, IL
Dear Mr Flintstone:

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856

The order will be shipped within three days via UPS and should arrive at your store in about 10 days.

Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

Kenneth Beare
Director of Ken’s Cheese House

ANOTHER EXAMPLE

Kenneth Beare
Director of Ken’s Cheese House

Kenneth Beare
2520 Visita Avenue
Olympia, WA 98501

Jackson Brothers
3487 23rd Street
New York, NY 12009

September 12, 2000

To Whom It May Concern:

With reference to your advertisement in yesterday’s New York Times, could you please send me a copy of your latest catalogue. I would also like to know if it is possible to make purchases online.

Yours faith-y

(Signature)

Kenneth Beare
Administrative Director
English Learners & Company

ANOTHER EXAMPLE

Document Makers
2398 Red Street

Salem, MA 34588
March 10, 2001

Thomas R. Smith
Drivers Co.
3489 Greene Ave.
Olympia, WA 98502

Dear Mr. Smith:

Are you having trouble getting your important documents formatted correctly? If you are like most business owners, you have trouble finding the time to economically produce good-looking documents. This is why it is important to have a specialist take care of your most important documents.

At Documents Makers, we have the skills and experience to come in and help you make the best possible impression. May we stop by and offer you a FREE estimate of how much it would cost to get your documents looking great? If so, give us a call at and set up and appointment with one of your friendly operators.

Sincerely,

(signature here)

Richard Brown
President

 


İngilizce İş Mektupları  

 

İş Mektubu Yazmanın Temel Özellikleri

Business Letter Writing Basics
İş mektubu yazmanın aslında çok büyütülecek bir yönü yoktur. Belli bir-kaç özellik göz önüne alındığı sürece hemen her mektup dil açısından uygun duruma gelir. Aşağıdaki tabloda pek çok standart iş mektubunda bulunan klişe sözler yer almaktadır. Bu standartlaşmış sözleri kullanarak, İngilizce iş mektubunuza daha “profesyonel” bir hava katabilirsiniz. Bu klişeleşmis tümce ve öbekler iş mektubunun iç-bölümleri arasında yer alır. Asıl ne istendiğinin yazılması kuşkusuz mektubu yazanın hem İngilizce bilgisine hem de etkili yazma yeteneğine bağlıdır. Ama, iş mektuplarının çok uzun olması beklenmez. Klişeleşmiş bağlayıcılar arasında, dile getirilmesi istenen konu en yalınen açık ve en kısa biçimde yazılmalıdır.

 

(Aşağıdaki İngilizce anlatımların Türkçeleri bizim iş mektuplarında kullandığımız Türkçe’ye tam uymayabilir. )

 

 

The Start Başlangıç 
v     Dear Personnel Director,v     Dear Sir or Madam, v      Personel Müdürlüğü’ne,v      Sayın Bay/Bayan,[Bu hitapları, yazdığınız kişinin adını bilmiyorsanız kullanınız.]

 

v     Dear Mr Brown,v     Dear Mrs Brown, [Evli veya dul ise]v     Dear Miss Brown, [Evlenmemiş ise]v     Dear Ms Brown, [Genel] v      Sayın Bay Brownv      Sayın Bayan Brownv      Sayın Bayan Brownv      Sayın Bayan Brown

 

[Yazdığınız kişinin adını biliyorsanız ve resmi (sizli-bizli) bir ilişkiniz varsa bu biçimde hitap yazınız.

 

ÇOK ÖNEMLİ: Eğer yazdığınız kişi hanım ise, kendisine Miss. veya Mrsolarak hitap edilmesini istediğini kesin olarak bilmiyorsanız mutlaka Ms. hitabını kullanınız.]

 

v     Dear Frank v      Sevgili Frank[Eğer yazdığınız kişi ile samimi (senli-benli) bir ilişkiniz varsa böyle hitap ediniz.] 
The Reference İlgi[Mektubu neden yazmaya başladığınızı karşı tarafa bildirmeniz gerekir.] 
v     With reference to your advertisement in theTimes, … v     With reference to your letter of 23rd March, …v     With reference to your phone call today, … 

v     Thank you for your letter of March 5th.

 

v      Times’daki ilanınıza istinaden, …v      23 Mart tarihli mektubunuza istinaden, …

 

 

 

v      Bugünkü telefon görüşmenize istinaden, …

 

 

v      5 Mart tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz.

The Reason for Writing Yazma Nedeni 
v     I am writing to enquire about …v     I am writing to apologize for … 

v     I am writing to confirm …

 

v      … hakkında bilgi edinmek için yazmaktayım.v      … için özür dilemek için yazmaktayım. 

v      …ı teyid etmek için yazmaktayım.

 

Requesting Ricada Bulunurken 
v     Could you possibly … ?v     I / We would be grateful if you could … v      Acaba …ebilir misiniz?v      Eğer …ebilirseniz çok müteşekkir olacağım / olacağız. 
Agreeing to Requests Size Yapılan Ricaları Olumlu Yanıtlarken 
v     I / We would be delighted to … v      …mekten mutluluk duyacağım / duyacağız.
Giving Bad News Kötü Bir Haber Verirken 
v     Unfortunately …v     I am afraid that … v      Maalesef …v      Korkarım ki … 
Enclosing Documents Ekli Belge Sunarken 
v     I am enclosing …v     Please find enclosed … 

v     Enclosed you will find …

 

v      …i ekliyorum / iliştiriyorum.v      Lütfen ekli …i bulunuz / bakınız. 

v      Ekte …i bulacaksınız.

Closing Remarks Kapatış Sözleri 
v     Thank you for your help.v     Please contact us again if we can help in any way. 

v     Please contact us again if there are any problems.

v     Please contact us again if you have any questions.

 

v      Yardımlarınız için teşekkür ederim.v      Her hangi bir biçimde yardımcı olabileceksek bizimle yeniden bağlantıya geçiniz. 

 

v      Eğer her hangi bir sorun çıkarsa bizimle yeniden bağlantıya geçiniz.

 

v      Eğer her hangi bir sorunuz olursa bizimle yeniden bağlantıya geçiniz.

Reference to Future Contact Gelecekteki Bağlantıya Gönderme Yapma 
v     I look forward to hearing from you soon.v     I look forward to meeting you next Tuesday. 

v     I look forward to seeing you next Thursday.

 

v      Yakında sizden bir yanıt alabilmeyi dört gözle beklemekteyim.v      Sizinle gelecek Salı günü görüşmeyi dört gözle beklemekteyim. 

v      Sizi gelecek Perşembe günü görebilmeyi dört gözle beklemekteyim.

 

The Finish Bitiriş 
v      Yours faith-y, [Yazdığınız kişinin adını bilmiyorsanız mektubu bu sözle bitiriniz.]v      Yours sincerely, [Yazdığınız kişinin adını biliyorsanız mektubu bu sözle bitiriniz]. 

v      Best wishes, [Yazdığınız kişi samimi olduğunuz bir iş arkadaşınız ya da arkadaşınız ise bu sözle bitiriniz.]

 

v      Best regards, [Yazdığınız kişi samimi olduğunuz bir iş arkadaşınız ya da arkadaşınız ise bu sözle bitiriniz.]

 

v      Saygılarımla, 

v      Saygılarımla,

 

 

v      En iyi dileklerimle,

 

 

 

v      Saygılar,

 

 

 

 

 

 

Aşağıda bu özelliklere göre yazılmış bir iş mektubu örneği yer almaktadır.

 

Ken’s Cheese House
34 Chatley Avenue
Seattle, WA 98765
Tel: (206) 456 8967
Fax: (206) 456 6745
Email: kenny@cheese.com
12 / 6 / 2003
Fred Flintstone
Sales Manager
Cheese Specialists Inc.
456 Rubble Road
Rockville, IL 896756
Dear Mr Flintstone,With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856.Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

 Kenneth Beare
Director of Ken’s Cheese House

 

 

 

Tarih:

İngiliz ve Amerikan tarih belirtmeleri birbirinin tam tersidir. Aşağıdaki tarih, yazanın hangi biçemi izlediğine göre çok farklı açılıma gelir:

03 / 06 / 02

 

İngiliz İngilizcesi’nde tarih belirtme Türkçe’deki gibi olup gün / ay / yıl sırasını izler. Amerikan İngilizcesi’nde ise sıra ay / gün / yıl, kimi zaman yıl / ay / gün olabilir. O nedenle, yukarıdaki tarih üç biçimde açılabilir:

v      İngiliz İngilizcesi             : 3 Haziran 2002

v      Amerikan İngilizcesi        : 6 Mart 2002 veya

: 2 Haziran 2003

 

Bu nedenle, önemli mektuplarda veya yanlışlık olmamasını özellikle istediğimiz durumlarda tarihi İngilizce açık olarak yazmak çok uygun bir yol olabilir.

June 3, 2002 veya

3 June 2002

ikisi de uygun tarih belirtme yoludur.

 

Paragraf atma:

v     Elektrikli daktilo veya bilgisayarda yazılan mektup ya da yazılarda paragraf başı için sekme (tab) kullanılmaz, paragraf içeriden başlamaz, bir satır boşluk atılır ve paragraf başı satırbaşından başlar. İmza kısmı solda, normal satır hizasında yer alır.

v     Normal daktilo veya elle yazılan mektup ya da yazılarda paragraf başı içeriden başlar. Daktiloda 5 boşluk atılır, elle yazarken ise göz kararıyla biraz içeriden başlanır. İmza kısmı ise sağ tarafta yer alır.

 

Yukarıdaki mektup bu iki duruma uyarlanacak olursa:

 

Elektrikli daktilo veya bilgisayarda:

Ken’s Cheese House
34 Chatley Avenue
Seattle, WA 98765
Tel: (206) 456 8967
Fax: (206) 456 6745
Email: kenny@cheese.com
12 / 6 / 2003
Fred Flintstone
Sales Manager
Cheese Specialists Inc.
456 Rubble Road
Rockville, IL 896756

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

Sayın Bay Flintstone,

 

Bugünkü telefon görüşmemize istinaden,

 

120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856

 

siparişinizi teyit etmek için yazıyorum.

 

Her hangi bir biçimde yardımcı olabilirsek lütfen bizimle temasa geçiniz.

 

Saygılarımızla,

 

Kenneth Beare

Ken’s Cheese House Müdürü

 

Dear Mr Flintstone,

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856.

Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

Kenneth Beare
Director of Ken’s Cheese House

 

 

 

 

Normal daktilo veya elle yazarken:

Ken’s Cheese House
34 Chatley Avenue
Seattle, WA 98765
Tel: (206) 456 8967
Fax: (206) 456 6745
Email: kenny@cheese.com
12 / 6 / 2003
Fred Flintstone
Sales Manager
Cheese Specialists Inc.
456 Rubble Road
Rockville, IL 896756
Dear Mr. Flintstone,
With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856.
Please contact us again if we can help in any way.
Yours sincerely,
Kenneth BeareDirector of Ken’s Cheese House

 

İş Mektubu Yazma: Bilgi İsteme

Business Letter Writing: Enquiries – Asking for Information
Bir ürün ya da hizmetle ilgili bilgi istediğimiz zaman buna uygun bir mektup yazarız. Bu mektuplar genellikle bir gazete, dergi ya da televizyonda gördüğümüz bir ilan ya da reklama karşılık olarak, bu ürün ya da hizmeti satın almayı düşündüğümüz ama tam karara varamadığımız durumlarda yazılırlar. Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler için aşağıdaki dizinden yararlanılabilir:

 

The Start Başlangıç 
v     Dear Sir or Madam,v     To Whom It May Concern,[Çok resmi. Yazdığınız kişi ya da makamı bilmiyorsanız kullanabilirsiniz.] v      Sayın Bay/Bayan,v      İlgili Kişi / Makama, 

 

 

Giving Reference İlgi 
v     With reference to your advertisement in …,v     Regarding your advertisement in …, 

[“advertisement” yerine kısaltılmışı olan “ad” sözcüğünü kullanabilirsiniz.]

v      …’deki reklamınıza/ilanınıza istinaden, … 

 

 

 

 

Requesting a Catalogue, Brochure, Etc. Katalog, Broşür, vb. Rica Ederken 
[Bir üstteki ‘ilgi’den sonra bir virgül koyup şu sözlerle devam ediniz:]v     would (Could) you please send me … v      bana … gönderebilir misiniz?

 

Requesting Further Information Daha Fazla Bilgi Rica Ederken 
I would also like to know …Could you tell me whether …  v      Ayrıca …nı da bilmek istiyorum.v      Acaba …ıp …amayacağını söyleyebilir misiniz? 
Signature İmza 
Yours faith-y,[Normal olarak yazdığınız kişinin ismini bilmediğiniz için bu çok resmi bitirişi kullanmanız uygundur.] Saygılarımla,

 

 

Bu özelliklere göre yazılan bir mektup örneği:

 

Kenneth Beare
2520 Visita Avenue
Olympia, WA 98501Jackson Brothers
3487 23rd Street
New York, NY 12009September 12, 2000

 

To Whom It May Concern,

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

İlgili Kişiye,

 

Dünkü New York Times’da yer alan ilanınıza istinaden, en son katalogunuzun bir örneğini tarafıma gönderebilir misiniz? Online satın alımların mümkün olup olmadığını da ayrıca öğrenmek istiyorum.

 

Saygılarımla,

With reference to your advertisement in yesterday’s New York Times, could you please send me a copy of your latest catalogue. I would also like to know if it is possible to make purchases online.

 

Yours faith-y

 

 

 

Kenneth Beare
Administrative Director
English Learners & Company

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Mektubu Yazma: Satış Mektupları

Business Letter Writing: Sales Letters
Bu tür mektuplar, satışı yapılacak ürün ya da hizmetlerin tanıtımını ya da sunuşunu yapmak için yazılırlar. Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler için aşağıdaki dizinden yararlanılabilir:

 

v     Are you having trouble …[V-ing] v      …makta sorun mu yaşıyorsunuz?
v     This is why it is important to have … v      İşte bu nedenle …’e sahip olmak önemlidir.
v     At X, we have the skills and experience to … v      Biz X[Şirketin adı]’te …ecek beceri ve deneyime sahibiz.
v     May we stop by and offer you a FREE estimate of how much it would cost to … v      İzin verirseniz bir uğrayıp …’nin ne kadara mal olabileceği yolunda ÜCRETSİZ tahmini bir hesaplamada bulunabilir miyiz?
v     If so, give us a call at X and set up and appointment with one of your friendly operators. v      Öyleyse bizi X[telefon no]’ten arayıp güler yüzlü personelimizden randevu alınız.

 

 

Bu amaçla yazılan bir mektup örneği:

 

Document Makers2398 Red StreetSalem, MA 34588 

March 10, 2001

Thomas R. SmithDrivers Co.3489 Greene Ave.Olympia, WA 98502
Dear Mr. Smith,Are you having trouble getting your important documents formatted correctly? If you are like most business owners, you have trouble finding the time to economically produce good-looking documents. This is why it is important to have a specialist take care of your most important documents.

 

At Documents Makers, we have the skills and experience to come in and help you make the best possible impression. May we stop by and offer you a FREE estimate of how much it would cost to get your documents looking great? If so, give us a call at 789-8989 and set up an appointment with one of your friendly operators.

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

Sayın Bay Smith,

 

Önemli belgelerinizin biçimlendirilmesinde sorun mu yaşıyorsunuz? Pek çok iş sahibi gibiyseniz, siz de göze güzel görünen belgeleri hesaplı bir biçimde üretmek için zaman bulmada zorluk çekiyor olabilirsiniz. İşte bu nedenle, önemli belgelerinizin pek çoğunu bir uzman gözüne inceletmek önemlidir.

 

Document Makers’da sizin en iyi etkiyi bırakmanızı sağlamaya yardımcı olacak beceri ve deneyime sahibiz. Belgelerinizin müthiş görünmesini sağlamanın maliyetinin yaklaşık ne kadara olacağının ÜCRETSİZ tahmini hesabını sunmak için size bir uğrayabilir miyiz? Öyle ise, 789-8989’dan bizi arayıp güler yüzlü operatörlerimizden birinden randevu alınız.

 

Saygılarımla,

 


Sincerely,

 

 

 

Richard Brown

President

RB/sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Mektubu Yazma: Siparişler

Business Letter Writing: Orders

Bu tür mektuplar, çeşitli ürün ya da hizmetlerin siparişini yapmak için yazılırlar. Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler:

 

v     Would you please send … v      …’i gönderebilir misiniz?
v     According to your website / magazine / leaflet, … v      Web sitenize / Derginize / Broşürünüze / … göre,
v     via COD (cash on delivery) v      ürün tesliminde nakit ödeme yolu ile

 

 

Bu amaçla yazılan bir mektup örneği:

 

Document Makers2398 Red StreetSalem, MA 34588 

May 23, 1999

Mr. Jack Brown,DirectorUsed Books OnlineSeattle, WA 98795
Dear Mr. Brown,Would you please send me the following used books via COD? According to your Web site, ordersned to include the title, author, and publisher.

 

Title

“Driving Home”

“Christmas Myth”

“Landscaping for Fun”

Author

Peter Lawford

Margaret Smith

Janet Patterson

Publisher

Jackson and Co.

Smoothers

Nature Ltd.

Thank you very much, 

 

Fred Finkleham,

Professor, OUS

FF/to

İş Mektubu Yazma: İstemde Bulunma

Business Letter Writing: Claim Letters
Bu türden mektupları bizi memnun etmeyen bir çalışma ile karşılaştığımızda yazabiliriz. Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler için aşağıdaki dizinden yararlanılabilir:

 

v     As someone who has worked with … v      … ile çalışmış birisi olarak,
v     we were very disappointed to find / see / have discovered … v      …i bulmuş / görmüş olmak bizi çok hayal kırıklığına uğratmıştır
v     As our written agreement stipulated, we expected … v      Yazılı anlaşmamız da bunu zorunlu kıldığından, …i beklemiştik.
v     I think you will agree that a communication problem exists. v      Bir iletişim sorununun varolduğu kabul edeceğinizi düşünüyorum.
v     We would like you to …, or provide us with a refund. v      Sizden …menizi veya paranın geri ödenmesini istiyoruz.

 

 

Bu özelliklere göre yazılan bir mektup örneği:

 

Drivers Co.3489 Greene Ave.Olympia, WA 98502 

August 17, 2001

Richard Brown, PresidentDocument MakersSalem, MA 34588 

Dear Mr. Brown,

 

As someone who has worked with your company for over 3 years, we were very disappointed to see the documents you produced for our latest Drivers Co. publicity campaign.

 

As our written agreement stipulated, we expected – color leaflets with fancy explanatory texts, but instead, we found that black and white photos had been included in the prepared leaflets. I think you will agree that a communication problem exists.

 

We would like you to send out a photographer to provide us with the promised color coverage, or provide us with a refund.

 

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

Sayın Bay Brown,

 

Üç yılı aşkın bir süredir şirketinizle çalışmış birisi olarak bizim son Drivers Co. tanıtım kampanyamız için ürettiğiniz belgeleri görmek bizi çok hayal kırıklığına uğratmıştır.

 

Yazılı anlaşmamızla zorunlu kıldığımız üzere, çarpıcı açıklama metinleri olan tam renkli broşürler bekliyorduk, ama bunun yerine, hazırlanan broşürlerde siyah-beyaz resimlerin kullanılmış olduğunu bulduk. Bir iletişim sorununun varolduğunu kabul edeceğinizi düşünüyorum.

 

Söz verilen renkli bültenlemeyi yapacak bir fotoğrafçı göndermenizi ya da paranın geri ödenmesini istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Thomas R. Smith

Müdür

TRS/lj

Yours truly,

 

 

Thomas R. Smith,

Director

TRS/lj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Mektubu Yazma: Yapılan İstemle Uzlaşma

Business Letter Writing: Claim Adjustment Letters
Bu türden mektupları bize yazılan istem mektuplarına karşılık olarak yazabiliriz. Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler için aşağıdaki dizinden yararlanılabilir:

 

v     I was very disappointed to read your letter of[tarih] dealing with [konu] v      […] konusundan söz ettiğiniz […] tarihli mektubunuzu okumak beni çok hayal kırıklığına uğratmıştır.
v     As someone who values your business, I have already … v      İşinize her zaman değer veren birisi olarak …i yapmış bulunmaktayım.
v     Also, we will deduct another […] percent of the bill for the misunderstanding. v      Keza, bu yanlış anlamadan dolayı faturada ayrıca yüzde […]’lik bir indirim yapacağız.
v     Thank you for your patience. v      Sabırla karşıladığınız için teşekkür ederiz.

 

 

Bu özelliklere göre yazılan bir mektup örneği:

 

Document Makers2398 Red StreetSalem, MA 34588 

March 10, 2001

Thomas R. SmithDrivers Co.3489 Greene Ave.Olympia, WA 98502

 

Dear Mr. Smith,

 

 

I was very disappointed to read your letter of August 17 dealing with the issue of incorrectly produced publicity leaflets. As someone who values your business, I have already begun to find a solution to resolve this problem.

 

My top photographer will call you to arrange an appointment at your earliest possible convenience to re-take photos in – color. Also, we will deduct another 15 percent of the bill for the misunderstanding. Thank you for your patience.

 

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

Sayın Bay Smith,

 

Yanlış olarak üretilen tanıtım broşürleri konusu ile ilgili 17 Ağustos tarihli mektubunuzu okumak beni çok hayal kırıklığına uğratmıştır. İşinize değer veren birisi olarak, bu sorunu halletmek için bir çözüm aramaya başlamış bulunmaktayım.

 

En iyi fotoğrafçım size uygun en yakın zamanda sizinle bir randevu almak için sizi arayacaktır. Ayrıca, bu yanlış anlamadan dolayı faturada yüzde 15’lik bir indirim daha yapacağız. Sabırla karşıladığınızı için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Richard Brown

Başkan

RB/sp

Sincerely,

 

 

Richard Brown

President

RB/sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Mektubu Yazma: Başvuru ve Bilgi İsteme Mektuplarına Karşılık Yazma

Business Letter Writing: Responding to Enquiries and Requests for Information
Potansiyel müşterilerin gönderdiği bilgi isteme mektuplarına karşılık verirken iyi bir etki bırakmak çok önemlidir. Kuşkusuz, en iyi etkiyi yapacak olan şey bu olası müşterinin istediği türden gereç ya da bilginin kendisine sağlanması olacaktır. Bu olumlu etki, iyi yazılan bir karşılık mektubu ile daha da güçlendirilebilir.

Sizin ya da şirketinizin adresini mektubun en üstüne koymayı unutmayın, ya da antetli (letterhead) kağıda yazın. Bunun altına mektubu gönderdiğiniz kişi ya da şirketin adresini (zarfın üzerine yazacağınız biçimde) yazın.

Tarih ya iki aralık bırakılıp yazılabilir, ya da iyice sağa da yaslayabilirsiniz.

Yazışma için ayrıca bir referans numarası da koyabilirsiniz.

 

Bu bağlamda kullanılabilecek kalıp sözler için aşağıdaki dizinden yararlanılabilir. İngilizce iş mektubu dilindeki bu sözler her zaman Türkçe’deki anlatımlara uymayabilir.

The Start Başlangıç 
v     Dear Mr …,v     Dear Mrs …, [Evli veya dul ise]v     Dear Miss …, [Evlenmemiş ise]v     Dear Ms …, [Genel] v      Sayın Bay …v      Sayın Bayan …v      Sayın Bayan …v      Sayın Bayan …

 

[ÇOK ÖNEMLİ: Eğer yazdığınız kişi hanım ise, kendisine Miss. veya Mrsunvanlarından hangisi ile hitap edilmesini istediğinden kesin olarak emin değilseniz mutlaka Ms. hitabını kullanınız.]

 

Thanking the Potential Customer for His/Her Interest Gizil Müşteriye İlgisinden Dolayı Teşekkür Ederken 
v     Thank you for your letter of [tarih] enquiring about [konu]v     Thank you for your letter of [tarih] asking for information about [konu]v     We would like to thank you for your letter of[tarih] enquiring (asking for information) about[konu]v     We would like to thank you for your letter of[tarih] enquiring (asking for information) about[konu]

 

v      … konusu hakkında bilgi isteyen … tarihli mektubunuz için teşekkürler. 

 

v      … konusu hakkında bilgi isteyen … tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz.

Providing Requested Materials Rica Edilen Gereçleri Sağlarken 
v     We are pleased to enclose …v     Enclosed you will find …v     We enclose …  v      …i ekte sunmaktan mutluluk duyarız.v      Ekte …i bulacaksınızv      …i ekliyoruz.
Providing Additional Information Ek Bilgi Sağlarken 
v     We would also like to inform you …v     Regarding your question about …v     In answer to your question about …v     In answer to your enquiry about …

 

v      Sizi ayrıca … konusunda bilgilendirmek isteriz.v      … konusundaki sorunuza gelince,v      … konusundaki sorunuza yanıt olarak,v      … konusundaki bilgi sormanıza yanıt olarak,
Closing a Letter Hoping for Future Business Gelecekte de İş Yapmayı Umarak Mektubu Kapatırken 
v     We look forward to hearing from you as our customer.v     We look forward to receiving your order as our customer.v     We look forward to welcoming you as our customer.v     We look forward to hearing from you as our client.

v     We look forward to receiving your order as our client.

v     We look forward to welcoming you as our client

 

v      Bir müşterimiz olarak sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.v      Bir müşterimiz olarak sizden sipariş almayı dört gözle bekliyoruz.v      Bir müşterimiz olarak sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. 

 

v      Bir başvuranımız olarak sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.

v      Bir başvuranımız olarak sizden sipariş almayı dört gözle bekliyoruz.

v      Bir başvuranımız olarak sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

Signature İmza 
v     Yours sincerely [Mektubunuzun hitap kısmında karşı tarafına adını yazdıysanız bunu kullanınız.]v     Yours faith-y [Mektubunuzun hitap kısmında karşı tarafın adı yoksa ve yalnızca unvan yazdıysanız bunu kullanınız.] v      Saygılarımla

 

 

Bu özelliklere göre yazılan bir mektup örneği:

 

Jackson Brothers3487 23rd StreetNew York, NY 12009 

September 12, 2000

Kenneth BeareAdministrative DirectorEnglish Learners & Company2520 Visita Avenue

Olympia, WA 98501

 

Dear Mr Beare,

 

 

Thank you for your enquiry of 12 September asking for the latest edition of our catalogue.

 

We are pleased to enclose our latest brochure. We would also like to inform you that it is possible to make purchases online at http:\\jacksonbros.com.

 

We look forward to welcoming you as our customer.

 

Yours faith-y,

[Yaklaşık anlamı (İngilizce anlatımın bir kısmı Türkçe mektup dilindeki anlatıma uymayabilir).]

 

Sayın Bay Beare,

 

Katalogumuzun en son basımını rica eden 12 Eylül tarihli sorgunuz için teşekkür ederiz.

 

En son broşürümüzü eklemekten mutluluk duyarız. Satın alımları http:\\jacksonbros.com adresinden online olarak yapabileceğinizi de ayrıca bildirmek isteriz.

 

Sizi müşterimiz olarak ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Dennis Jackson

Marketing Director

Jackson Brothers

 

 


Dennis Jackson

Marketing Director

Jackson Brothers