Sponsorlu Bağlantılar

4 C Nedir ,4 C Ne Demek,4 C ne i? yapar,4 c kanunu nedir, 657 4 c nedir, 4c li ne demek,

4 C Nedir 4 C Ne Demek

Sponsorlu Bağlantılar

Özelle?tirme uygulamalar? çerçevesinde 657 say?l? Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personel.

657 say?l? Kanunun 4/C maddesi ile düzenlenen geçici personel statüsünde, 2004 y?l?ndan bu yana, ço?unlukla özelle?tirilen kurulu?lardaki i?çiler istihdam edilmekte olup, bu gün itibariyle bu kapsamda çal??anlar?n say?s? 15.548 ki?idir.

Ayr?ca, Türkiye ?statistik Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu ve baz? üniversitelerde 4/C statüsünde istihdam edilen 1.892 ki?i ile birlikte kamu kurum ve kurulu?lar?nda toplam 17.440 ki?i geçici personel statüsünde istihdam edilmektedir.