Sponsorlu Bağlantılar

üzerine bidaha oje sürüp hemen silerek,kaz?maya gerek yok

– oje ojenin asetonu öncelikle efenim; ?öyle ki, eski ojenizin üstüne oje sürünce yenisiyle birlikte o da yumu?uyor, hani ille s?y?rcam diyorsan?z bu ?ekilde daha kolay oluyor.
– tek kat sürdüyseniz çivi çiviyi söker mant???yla t?rnaklar?n?zla kaz?mak en mant?kl?s?; hem zay?flama aletleri misali zaman ay?rmadan tv kar??s?nda yapabilirsiniz bu i?lemi.
– çocukken uhudan toplar yapard?k ya, i?te bunlarla da çok rahat ç?karabilirmi?siniz duydu?um kadar?yla.
– ve son seçenek; naz?n?z? çeken birini en yak?n tuhafiyeye göndermek.

Sponsorlu Bağlantılar

ÖZEL EKSTRATLI OJE ÇIKARTICI NAIL POLISH REMOVER ROSA CANINA

Oje sürmek ki?inin kendisinin d??avurumu gibidir. Biraz narin olurken biraz hareketli, biraz dans ederken biraz resim yapmak gibi.

Ojeyi her ne ?ekilde sürerseniz sürün en sonunda bir gerçek var ki parmaklar?n?z? temizleyeceksiniz. ??te bu noktada Flormar yeni ç?karm?? oldu?u ku?burnu ekstratl? asetonsuz oje ç?kart?c?lar? do?ru bir seçim olabilir.

Öncelikle Flormar?n ku?burnu ekstratl? bu yeni ürünü kesinlikle aseton içermiyor. Buda o eski ve kapa??n? her açt???mda duydu?um o aseton içeren kötü kokuyu duymam? engelliyor. Bunun aksine ku?burnu ekstratl? bu oje ç?kart?c?y? açt???mda bana deniz kokusuyla güzel çiçek kokular?n?n kar???m? bir koku veriyor ya da o eski güzel kokan sak?zlar?n kokusu. Zaten gördü?ünüz deniz mavisini and?ran rengi de söyledi?imi destekler nitelikte.

Bir sürü vitamini içinde bar?nd?ran asetonsuz bu Oje Ç?kar?c?, güçlü yap?s?, mükemmel temizleyici ve geli?mi? nemlendirme özelli?iyle t?rnaklar? besliyor. Yani içinde bar?nd?rd??? Omega Ya??besleyici, kurumay? önleyici ve anti-septik özelli?i ürüne ayr? bir özellik kat?yor.

Bu oje ç?kart?c?da dikkatimi çeken bir nokta ise oje üzerindeki h?zl? etkisi çok kolay ve zorlanmadan ç?karma h?z?. Bunun d???nda oje ç?karma sonras? temiz parmaklardan gelen kal?c? güzel kokunun gün boyu devam etmesi. Bu oje ç?kart?c?da yer alan geli?mi? nemlendirme özelli?i ve vitaminler parmaklar?n?z hem ç?karmak istedi?iniz ojeden temizlenirken hem de do?al bir bak?m yap?lm?? oluyor.

Fiyat?: 2,70 TL