Sponsorlu Bağlantılar

Askere Gidene Okunacak Dua


Askere Gidene Okunacak Dua – Asker Duas? – Askere U?urlarken Okunacak Dua


Ya Rabbel alemin!
Ya Rabbi! Bizler genç karde?lerimizi vatani göreve u?urlamak üzere toplanm?? bulunuyoruz,Türk gençli?i vatan sevgisinin imandan oldu?unu bilir,hudutlarda nöbet tutman?n nafile ibadetten faziletli oldu?u ?uuru ile ,bu görevi ifa eder bu güzel duygu ve dü?üncelerle onlar? askere u?urluyoruzGençli?imizin ruh yap?s?nda:’’bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r,Toprak e?er u?runda ölen varsa VATAN d?r’’beytinin derin anlam? vard?r

Ya Rabbi! Bu heyecan,iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalar?n? onlara nasib eyle,onlara güç, kuvvet, sab?r ve sa?l?k vererek vatan? güzel koruma azmini nasib eyle

Vücutlar?na s?hhat ve afiyet, kalplerine sars?lmaz bir iman,ihsan eyle

Bu gençlerimizi ve cümlemizi, her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan felaketlerden afetlerden ,Merhametinle muhafaza et Ya Rabbi!

Kahraman ordumuzu havada karada ve denizde daima Mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

Din ve Vatan u?runa ci?erpare evlad?n? feda eden,’’Ölürsen ?ehid, kal?rsan gazi;haydi yolun aç?k olsun’’diyerek u?urlayan anne-babalar? ve uzaktan ve yak?ndan bu merasime kat?lan bu cemaati iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Dinimize ,devletimize milletimize, kötülük etmek isteyenlere f?rsat verme, Vatan?m?z? ve milletimizi ve mukaddes de?erlerimizi,gençli?imizin güç ve kuvvetleri ile her türlü tehlikelerden koru Ya Rabbi! amin