Sponsorlu Bağlantılar

NASA’n?n bu ücretsiz ve yeni simülasyonu ile oturdu?unuz yerden astronot olabilirsiniz…
nasa,moon game,space,software,download,free,steam,web site,Moonbase Alpha
NASA’n?n oyun dünyas?na hediye etti?i yeni Moonbase Alpha, Ay üzerindeki hayat?, dü?ük yer çekimini simüle ediyor. Multiplayer deste?i de olan oyun ücretsiz. Bir zamanlar astronot olmay? hayal edenlerdenseniz, bu oyun tam size göre.

Moonbase Alpha, birinci veya üçüncü ki?i gözünden oynanabiliyor (FPS veya TPS seçimini yapmak size kalm??). Simülayson, Ay’?n güney kutbunda kurulu üste geçiyor. Oyun, NASA astronotlar?n?n kar??la?t?klar? gerçek durumlar? oyuncular?n da tecrübe etmesini amaçl?yor.

Sponsorlu Bağlantılar

Materyalleri i?lemek için güne? enerjisiyle çal??an bir yap? olu?turmay? ba?aran tak?m?n?za, göreve devam ederken sizin yard?m etmeniz gerekiyor. Bir ke?if yolculu?undan döndü?ünüzde bak?yorsunuz ki dev bir meteor ta?? yerle?iminize çarpm?? ve tak?m?n?z?n ya?am?n? sürdürmesi için gereken i?levlerini yok etmi?. Bundan sonra yerle?imi önceki görkemli haline getirmek size kal?yor. Bunun için ise gerçek NASA donan?m?n? kullan?yorsunuz.

Sistem gereksinimleri ve indirme linki burada…

Görevi bitirdi?iniz süreye, verdi?iniz kararlarlar?n do?rulu?una göre size bir puan veriliyor. Oyun daha çok Multiplayer olarak oynamaya yönelik ama tek ba??n?za oynaman?z da mümkün.

‘Yar??’ türü oyunda 25 dakika içinde oksijen üretimini tekrar çal???r hale getirmeniz gerekiyor. ‘Freeplay’ modunda ise herhangi bir süre k?s?tlamas? yok, ve ba?ar?s?z olman?z mümkün de?il. Bu modda size herhangi bir puan verilmiyor, dolay?s?yla çevrimiçi skor listenize ad?n?z geçmiyor.

Oyunun sistem gereksinimleri ise ?öyle: Minimum 2.0GHz i?lemci, Windows XP SP3 ve üzeri (oyun Mac ve Linux’da çal??m?yor), 2GB haf?za ve en az nVidia 7000 veya ATI Radeon X1900 serisi grafik kart?. Ayr?ca oyun sabit diskinizde 2GB’lik bir yer kapl?yor.

Oyunu indirmek için ise Steam web sitesini ziyaret etmeniz ve Steam uygulamas?n? bilgisayar?n?za indirmeniz gerekiyor. Uygulamay? yükledikten sonra ‘Store’ bölümü içersinden arama i?levini kullanarak ‘Moonbase Alpha’ terimini aratabilir ve oyunu yükleyebilirsiniz.

CHIP Online