Sponsorlu Bağlantılar

Sözlük 1: (Tür.) Er. – Ay sahibi, ay hakimi. Oğuz Kağan Destanı’na göre, Oğuz’un altı oğlundan biri. Efsanede bahsedilen, Oğuz’un ışıktan doğan ka­rısından olan 3 oğlundan biri. Ay­han’ın 4 oğlu 24 Oğuz boyunun 4’ünü oluşturur. Bunlar Bozoklu soyudur.

Sözlük 2: Oğuz inanışına göre gök ta ılarından biri; Oğuz Han’ın oğlu

Sözlük 3: 1. Ay hakimi. 2. Bozokların üç gök ta ısından biri, Oğuzhan�ın ikinci oğlu.

Sözlük 3: Ay gibi aydınlatan han. Oğuz inanışına göre gök ta ılarından biri.

Sözlük 5: Ay hakimi