Sponsorlu Bağlantılar


Bölünme Kurallar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 say?lar?na kalans?z olarak bölünüp bölünemediklerini bölme i?lemi yapmadan anlamaya yard?mc? olan kurallar?d?r.

1’e bölünme kural?
Her rakam bölünür
2’ye bölünme kural?
Son rakam? çift say? ise bölünür
3’e bölünme kural?
Rakamlar? toplam? 3 veya üçün katlar?ysa bölünür
4’e bölünme kural?
Son iki rakam? 4 ile kalans?z bölünüyorsa bölünür
5’e bölünme kural?

Son rakam? 0 veya 5 ise bölünür
6’ya bölünme kural?

Say? hem 2’ye hem 3’e kalans?z bölünebiliyorsa 6’ya da bölünür.
7’ye bölünme kural?

say? abc ?ekinde ise say?n?n üstüne 312 yaz?l?r say? ile çarp say? 7 nin kat? ise tam bölünür
8’e bölünme kural?

Son üç rakam? sekize kalans?z bölünüyorsa bölünür.
9’a bölünme kural?

Rakamlar? toplam? 9 veya dokuzun katlar?ysa bölünür.
10’a bölünme kural?

Son rakam? 0 ise bölünür
11’e bölünme kural?

Bir say?n?n 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, say?n?n rakamlar?n?n alt?na birler basama??ndan ba?layarak s?ras?yla +, -, +, -, … i?aretleri yaz?l?r, art?l? gruplar kendi aras?nda ve eksili gruplar kendi aras?nda toplan?r, genel toplam?n da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalan? 0 olan bir say? ise 11’e tam bölünür.
13’e bölünme kural?

Say?y? X=10a+b ?eklinde yazd???m?zda a+4b say?s? 13’e kalans?z bölünüyorsa bölünür.
17’ye bölünme kural?

Say?y? X=10a+b ?eklinde yazd???m?zda a-5b say?s? 17’ye kalans?z bölünürse bölünür.
19’a bölünme kural?

Say?y? X=10a+b ?eklinde yazd???m?zda a+2b say?s? 19’a kalans?z bölünürsa bölünebilir.
25’e bölünme kural?

Son iki rakam? 25, 50, 75, veya 00 olmal?d?r.