Sponsorlu Bağlantılar

Çerçeveye Resim Koyma


Sponsorlu Bağlantılar
çerçeveye resim nas?l koyar?z- çerçeveye resim koymak – photoshopta çerçeveye resim koymak

Kullanaca??m çerçeve:

1-Çerçevemizi aç?yoruz ve e?er layer bölümünde ?ndex yaz?yorsa a?a??daki gibi ?mage-Mode-RGB Color t?kl?yoruz

2-Magic Wand Tool ile çerçevemizde silece?imiz beyaz alanlara t?klay?p Delete tu?u ile siliyoruz

3-Çerçeveyi uygulayaca??m?z resmi aç?yoruz

4-Çerçevenin oldu?u pencereye geçip Ctrl+A yap?yoruz hemen ard?ndan Ctrl+C ile kopyal?yoruz

5-Çerçeveyi uygulayaca??m?z resme geçip Ctrl+V yaparak çerçeveyi koyuyoruz

6-Ctrl-T yap?p çerçeveyi resmin kenarlar?na oturtuyoruz ve Tool Bar (Yan taraftaki aletlerin oldu?u çubuk) dan herhangi bir alet seçiyoruz a?a??daki hata ç?k?yor ve Apply diyoruz

7-Resmin oldu?u layere t?klay?p Ctrl-T yap?yoruz ve çerçevenin içine yerle?tiriyoruz resmi, sonra yukar?da dedi?im gibi Tool Bardan bir alet seçiyoruz ve tekrar ç?kan hataya apply diyoruz

Ve i?te son resim haz?r