Sponsorlu Bağlantılar

ÇIKARTTI?IMIZ GAZ NEDEN KOKAR?

Kal?n ba??rsaktaki mikroorganizmalar, buraya gelen art?k besinleri enerjiye çevirirler ve bu enerjiyi, yeni hücre yap?lar? olu?turmada kullan?rlar. ??te, ba??rsaklar?m?zdaki gazlar, bu sürecin sonucunda ortaya ç?kar. Kal?n ba??rsaktaki bakterilerin üretti?i gazlar?n baz?lar?, nitrojen, oksijen, karbondioksit, hidrojen ve metan, soludu?umuz havay? olu?turan gazlard?r. Kal?n ba??rsaktaki havan?n % 99’unu bu gazlar olu?turur. Bilim adamlar?, geriye kalan % 1’lik bölümü olu?turan 200 farkl? gazdan hangilerinin kötü kokulardan sorumlu oldu?unu tam olarak bilmiyorlar. En önemli ?üpheliyse, kokusu çürük yumurtay? and?ran hidrojen sülfür gaz?.