Sponsorlu Bağlantılar

Cocuklar icin Mandala Boyama – Mandala Boyama Resimleri


Mandala boyaman?n Dikkat süresini artt?rd??? biliniyor ve okudu?um kadar?yla psikolojik rahats?zl?klar?n rehabilitasyon sürecinde de kullan?l?yormu?.
Montessori’ye göre çocuklar renkleri 7 tonuna kadar(aç?k koyu de?erler) tan?yabiliyor. Sadece bir rengin aç?k-koyu tonlar? kullan?larak çal??malar yap?labilir.
Mandala boyamak çocuklar?n zeka geli?imine olumlu etki yapar , çocu?u sakinli?e ula?t?r?r, rahatlatan bir etki yapar..Çocuklar?n stresi azal?r, çocuklar daha uyumlu hale gelirler. Mandala çal??mas? d??tan içe veya içten d??a boyan?r. Önemli olan s?ray? bozmamakt?r. Çocuklar?n?zla s?k?lmadan yapabilece?iniz bi faaliyet buyrun