Sponsorlu Bağlantılar

Diploma Sorgulama

Lise Diploma Notu Sorgulama – diplama sorgusu

A?a?aki linklerden ihtiyaç duydu?unuz diploma notu sorgulamay? ö?renebilirsiniz..

Lise Diplomas? Sorgulamak için TIKLAYINIZ
Cevap bekledi?iniz tüm soru, öneri, dilek ve ?ikayetlerinizi Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde T.C. Kimlik numaran?z ile ba?vurmak suretiyle bizlere iletebilir ve takip edebilirsiniz. [/B][/COLOR]


Baz? adaylar?n diploma notlar?n?n, liseleri taraf?ndan ÖSYM`ye yanl?? bildirildi?i haberleri üzerine, ÖSYM internet üzerinden yay?nlad??? ÖSS sonuç sayfalar?nda mezuniyet notu bilgisini de ayr?ca belirtmeye ba?lad?.

A?a??daki sayfadan, s?nav sonuç bilgilerinize ula?arak, ÖSYM`ye mezun oldu?unuz lise taraf?ndan bildirilen mezuniyet notunuzu kontrol edebilirsiniz…