Sponsorlu Bağlantılar

Bilindi?i üzere meyvelerden en iyi ?ekilde faydalanmak için mevsiminde tüketmek önem arzediyor. Uzmanlar bu konuyu her f?rsatta sile getirmektedirler.

Ahmet Maranki
’nin yorumuna göre ?ayet vücuttaki hastal?klardan kurtulmak istiyorsan?z önce toksinlerden kurtulman?z ve kan?n?z? temizlemeniz grekiyor. ??ta tam da bu noktadakiraz devreye giriyor. Zira toksinlerden ar?nman?n en iyi yollarundan biri de Haziran ve Temmuz aylar?nda yap?labilecek olan kiraz diyetidir. Bilhassa ay?n çekim kuvvetinin kuvvetli oldu?u 6-7-8 (ayd?nl?k dolunay) ve 20-21-22 (karanl?k dolunay) Temmuz tarihlerinde bu diyetin uygulanmas? tavsiye edilmektedir. .

Ahmet Maranki Kiraz Diyetinin Ayr?nt?lar?:

Kiloso 60-70 aras? olanlar 500-100 gram aras?; kiloso 70+ olanlar ise sabah ö?le ve ak?am ö?ünlerinde 1000 gr kiraz tüketebilirler. Bu diyete üç gün devam edilecektir. Her ö?ünde en az 3 fincan ye?il çay veya di?er bitki çaylar? ile PH seviyesi yüksek alkali sular bol bol tüketilmelidir. Bitki çaylar?n?n içine tatland?r?c? olarak çiçek bal? d???nda bir?ey kullan?lmayacakt?r.

Sponsorlu Bağlantılar

Çok tatl? ve iri olan Napolyon türü kirazlar yerine, küçük ve sar?mt?rak, daha do?al olankiraz türlerini tercih etmekte fayda var. Kiraz Diyetinin daha etkili olmas? için, detoksa ba?lamadan önceki üç gün a?a??daki g?dalar? tüketmemeye özen göstermelisiniz:

K?zartma, tavuk eti, konsantre g?da, siyah çay, beyaz ekmek.

?ayet bu diyeti tekrar uygulayacaksan?z iki detoks aras?nda da bu ayr?nt?ya dikkat etmelisiniz.