Sponsorlu Bağlantılar

 

Di?er Arap emirliklerine ve ülkelerine k?yasla daha liberal bir politikaya sahip olan Dubai’de, yerel halk ?ehir nüfusunun sadece % 8’ini olu?turmaktad?r. Al??veri? yapmak, güne?lenmek, denizin keyfini ç?karmak, renkli bir gece hayat? içerisinde e?lenmek, lüks restoranlarda enfes yemekler yemek ve heyecan verici spor aktivitelerine kat?lmak ya da aktiviteleri izlemek için gidilebilecek en do?ru ?ehirdir. Modernli?i ve oryantalli?i bir arada bar?nd?ran p?r?lt?l? cazibesiyle dikkatleri çeker.

Dubai’de Rüya Gibi Bir Tatil ?çin T?klay?n!

Dubai, çöl iklimine sahiptir. Yaz aylar?nda s?cakl?klar gündüz 45 dereceyi bulmaktad?r. Dubai’yi ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi, eylül – may?s aylar? aras?ndaki dönemdir. Hafta sonu tatil günleri; cuma ve cumartesi günleri olarak belirlenmi? olan ?ehirde, ço?u yer haftan?n son günü olan per?embe günlerinde yar?m gün çal??maktad?r.

Her ne kadar Dubai di?er Arap ülkelerine göre daha liberal bir politikaya sahipse de, ço?u dünya metropolünden farkl?, yer yer kat? ?slami kurallar?n uyguland??? bir sisteme sahiptir. Bu gizemli ?ehri gezerken birkaç noktaya dikkat ederek daha keyifli bir tatil geçirmek mümkündür.

Uygun Fiyatl? Dubai Otellerini ?ncelemek ?çin T?klay?n!

• Toplum içinde evli olsun olmas?n kad?n ve erke?in yanaktan dâhi öpü?mesi tepki gören ve sonu hapse kadar uzanabilen bir suçtur.

• ?ehirde izin verilen birkaç yer haricinde ba?ka bir yerde veya sokakta alkol tüketilmesi kesinlikle ho? görülmeyen bir di?er suçtur.

• Plajlar haricinde, özellikle ?ehrin d?? kesimlerinde toplum içerisinde kad?nlar?n aç?k giyinmemesi tavsiye edilmektedir.

• Kutsal Ramazan ay? süresince, restoran ya da oteller haricinde toplum içi mekânlarda iftar saatine de?in yemek yemek yasaklanm??t?r ve bu kural ciddiyetle uygulanmaktad?r.

 • Konu?malar s?ras?nda Dubai Emirli?i ya da di?er emirlik aileleri ya da onlar?n politikalar?na kesinlikle dil uzat?lmamas? ve ele?tirilmemesi tavsiye edilmektedir.

• Dubai’de yan kesicilik gibi suçlar pek fazla görülmemektedir. Ancak yine de banka ve ATM’lerden yüklü miktarda para çekilmesi söz konusu oldu?unda, görevlilerden arac?n?za kadar size e?lik etmesini istemeniz önerilmektedir.

Dubai Müzesi: Adres: Al Fahidi Yolu, Al Fahidi Kalesi, Bur Dubai bölgesi, Dubai Telefon: (+971) 4 353 18 62

Jumeriah Camisi: Adres: Jumeriah Caddesi, Palm Strip Al??veri? Merkezi kar??s?, Dubai Telefon: (+971) 4 353 66 66

Bastakiya Bölgesi: Adres: Dubai Çar??s?’n?n do?u ç?k???, Al Fahidi Caddesi

Dubai Çe?mesi: Adres: Burj Khalifa Gölü üzeri, Dubai ?ehir merkezi

Burj Khalifa: Adres: Emaar Bulvar?, No:1, Dubai ?ehir merkezi Tel: (+971) 4 888 81 24

Dubai Dünya Ticaret Merkezi: Adres: Sheikh Zayed Cad., Ticaret Merkezi Kav?a??, Dubai Tel: (+971) 4 332 10 00

Burj Al Arab Oteli: Adres: Jumeriah sahili, Dubai Tel: (+971) 4 301 77 77

Dubai Marinas?: Adres: Dubai Körfezi, Al Maktoum Köprüsü kuzeyi, Dubai

Majlis Sanat Galerisi: Adres: Al Musalla Kav?a??, Bastakiya bölgesi, Bur Dubai (Eski Dubai), Dubai Tel: (+971) 4 353 62 33

 ?eyh Saeed Al Maktoum’un Evi: Adres: Al Shindagha Cad., Al Shindagha Tüneli yan?, Dubai Tel: (+971) 4 393 71 39

Miras Köyü: Adres: ?eyh Saeed Al Maktoum’un Evi’nin yan?, Al Shindagha Bölgesi, Dubai Tel: (+971) 4 393 71 51

?ehrin d???nda kalan yerler

Dubai sahil ?eridinden 30 dakika boyunca kuzeye do?ru ilerlendi?inde, Ajman Emirli?inin ba?kenti Ajman ?ehrine var?lmaktad?r. Denizin ve güne?in tad?n? ç?karmak isteyenler için tam bir cennet olan Ajman ?ehrinde; 16. yüzy?ldan kalma, müzeye çevrilmi? olan Ajman Kalesi ve Ajman alt?n çar??lar? ziyaret edilebilir.

Dubai’ye yak?n bir di?er emirlik ise Umm Al Quwain Emirli?i’dir. Dubai’ye göre daha sakin bir atmosfere sahip olan Umm Al Quwain Emirli?i’nin ba?kenti, Umm Al Quwain ?ehridir. Al Dur arkeolojik kaz? alanlar?, Umm Al Quwain Kalesi ve Umm Al Quwain sahilinden 1 km uzakl?kta yer alan, birçok bitki ve hayvana ev sahipli?i yapmakta olan, do?al rezerv alan? Seneyah Adas?, ?ehirde ziyaret edilebilecek ba?l?ca mekânlar aras?nda yer almaktad?r.

Sharjah Emirli?i

Dubai’den 35 km uzakl?kta bulunan Sharjah Emirli?i’nin ba?kenti olan Sharjah ?ehrine, taksi ile 15 – 20 dakikal?k bir yolculuk ile ula??labilmektedir. Dubai kadar geli?mi? ve lüks bir ?ehir olmayan Sharjah; do?all??? ve ucuzlu?uyla her geçen gün daha da ünlenmektedir. Ülkenin en eski kapal? çar??lar?ndan biri olan Souq Al Arsah, çok say?da ma?azaya ev sahipli?i yapan Mavi Çar??, Sharjah Kulesi Müzesi, ?slam Müzesi ve Sharjah Sanat Müzesi ?ehir içerisinde ziyaret edilmesi gereken yerlerin ba??nda gelmektedir.

Sharjah ziyareti s?ras?nda mutlaka denenmesi gereken aktivitelerden biri ise “Eye of the Emirates” (Emirliklerin gözü) denilen dev dönme dolaba binmektedir. Sharjah ?ehrini, çevresindeki lagünleri ve hatta Dubai’nin ???kl? gökdelenlerini dâhi görebilece?iniz bu dönme dolap gezintisini, ak?am saatlerinde ?ehrin ???klar? muhte?em bir manzara vaat ederken gerçekle?tirmeniz önerilmektedir. 

http://tatil.cnnturk.com/