Sponsorlu Bağlantılar

ece üner kimdir,
ece üner biyografi

Türkiye’nin en ba?ar?l? kad?n spikeri Ece Üner

98 bin 540 ki?inin oy kulland??? “Türkiye’nin en ba?ar?l? kad?n haber spikeri” anketinde Habertürk’ün ekran yüzü Ece Üner birinci oldu.

Ayakl?gazete’nin yapt??? ankette Ece Üner, %19’luk ciddi bir oy oran?yla “Türkiye’nin en ba?ar?l? kad?n haber spikeri”seçildi.

Üner’i yüzde 18’lik oy oran?yla Nazl? Öztarhan, yüzde 15’le Nazl? Tolga takip etti.

ece üner kimdir

Ece Üner; 1981 / ?stanbul do?umlu. Koç Lisesi ve ard?ndan Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü?nden mezun oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi?nde Frans?zca dil e?itimi ve Brüksel?de Avrupa Birli?i konusunda e?itim ald?. D?ALOG Spikerlik ve Sunuculuk okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. K?sa bir süre Star TV?de muhabirlik yapt?.

2006 y?l?nda CNN TÜRK Spor Departman?’nda görev alan Ece Üner 2007 y?l? Mart ay?ndan itibaren Yeni Gün’ü sunuyor.

Irak Sava?? s?ras?nda NTV Haber Merkezi?nde çeviri ve haberler yapt?. 2002?den 2006 Ocak ay?na kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlar?nda yo?unla?t?. Aralar?nda ?ran ve ?srail Meclis Ba?kanlar? ?ran ?çi?leri Bakan? Çek Cumhurba?kan? Amerikan Savunma Bakanl??? Ba?dan??man? Richard Perle Bill Clinton??n Ba?dan??man? Richard Holbroke Amerika?n?n Türkiye Büyükelçileri Avusturya Cumhurba?kan? Heinz Ficher Alman eski Ba?bakan? Gerhard Shcröder ?ngiliz Rus Frans?z ve Alman devlet bakanlar?n?n da bulundu?u birçok üst düzey devlet adam?yla özel röportajlar yapt?.

Formula 1 Bahreyn Pisti?nden haberler yapt?. 2005 A?ustos ay?nda ?stanbul?da ko?ulan Formula 1 Grand Prix?ine gazeteci olarak yapt??? katk?lardan dolay? bir plaketle ödüllendirildi.

10 y?l boyunca atletizmle u?ra?an Üner?in 1500-3000-5000 metrelerde ?stanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktad?r.

Ece Üner çok iyi derecede ?ngilizce Frans?zca ve ?spanyolca biliyor. Ayr?ca Medya Ekonomisi Dünya Medyas? Medya Tarihi ve Küresel ?leti?im üzerine yaz?lar? ve tezleri bulunmaktad?r.