Sponsorlu Bağlantılar

Elektrikli Chevrolet Cruze, Elektrikli Chevrolet Cruze Fiyat?, Elektrikli Chevrolet Cruze Resimleri, Elektrikli Chevrolet Cruze Hakk?nda, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cruze Resmi, Chevrolet Cruze Resimleri, Chevrolet Cruze Özellikleri
Elektrikli Chevrolet Cruze, Elektrikli Chevrolet Cruze Fiyat?, Elektrikli Chevrolet Cruze Resimleri, Elektrikli Chevrolet Cruze Hakk?ndaGeneral Motors bu y?l?n ba??nda yapt??? aç?klamada, 2010 y?l? içerisinde çe?itli bölgelerde çe?itli modellerinden elektrikli otomobil gösteri vetan?t?m filolar? kuracaklar?n? belirtmi?ti.Bu gösteri ve tan?t?m projelerinin amac?n? ise elektrikli otomobil üreten firmalar aras?nda önemli bir yere gelmek için sürü? modelleri, batarya ?arj stratejileri, market ihtiyaçlar? ve mü?teri isteklerini elde etmek olarak aç?klam??t?. Ayr?ca bu modellerden baz?lar?n?n ‘belli’ pazarlarda sat??a sunulaca??n? da ?irket yetkilileri bizzat duyurmu?lard?.

Gerekli çal??malar? tamamlayan GM, yak?nda Seul’de yürütülecek bir projeyle ilk filosunu kuracak. Filo içerisinde tamamen elektrikli hale çevrilmi? Chevrolet Cruze ve Daewoo Lacetti (Chevrolet Cruze’un ikizi) modelleri bulunacak. Bu tam elektrikli modeller 3 ?irketin ortakl???yla geli?tirildiler. Bu ?irketler GM Daewoo, LG Kimya ve LG Elektronik. Otomobillerin bataryalar?n?n yap?m?n? halihaz?rda Chevrolet Volt’un bataryalar?n?n yap?m?na da destek veren LG Kimya ?irketi üstlenmi? durumda.

Cruze EV, LG Kimya taraf?ndan geli?tirilmi? 31 kWh enerjli bataryalara sahip. Otomobili hareket ettirmek için gereken güç, 204 beygirlik bir motordan (inverter) geliyor. Cruze’un bataryalar? standart bir 220 volt ç?k??l? prizle yakla??k 8-10 saatte ?arj olabiliyor. Dolu bataryalar?yla 160 kilometreye kadar yol alabilen Cruze’un 0-96 kilometre/saat h?zlanmas? ise sadece 8 saniye olarak belirtiliyor. Otomobilin maksimum h?z? 163 kilometre/saat.

?imdilik sadece Güney Kore pazar?nda sat??a sunulmas? beklenen Cruze’un daha sonra di?er pazarlarda sat??a sunulup sunulmayaca?? ise ?imdilik belli de?il. Bu konudaki genel kan? ise Chevrolet Volt’un sat??lar?n? azaltmamas? için GM’in sat??? engelleyece?i yönünde.

Elektrikli Chevrolet Cruze, Elektrikli Chevrolet Cruze Fiyat?, Elektrikli Chevrolet Cruze Resimleri, Elektrikli Chevrolet Cruze Hakk?nda, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cruze Resmi, Chevrolet Cruze Resimleri, Chevrolet Cruze Özellikleri