Sponsorlu Bağlantılar
İsim Anlamı Türü
Akdemir Ak-demir. erkek ismi
Aldemir Demirin kızdırılmış durumu. erkek ismi
Alpdemir Alp-demir. erkek ismi
Ardemir Ar-demir. erkek ismi
Aydemir 1. Ay gibi ışıklı, temiz, demir gibi güçlü kimse. 2. Keser. erkek ismi
Baldemir Bal-demir. erkek ismi
Başdemir Baş-demir. erkek ismi
Baştemir Baş-temir. erkek ismi
Bekdemir Bek-demir. erkek ismi
Beytemir Bey-temir. erkek ismi
Bozdemir Boz-demir. erkek ismi
Candemir Can-demir. Özü güçlü, demir gibi sağlam ve kişilikli (kimse). erkek ismi
Demir Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. erkek ismi
Demirağ Demir-ağ. erkek ismi
Demiralp Demir-alp. Demir gibi güçlü yiğit. erkek ismi
Demiray Demir-ay. Demir gibi. erkek ismi
Demirbağ Demir-bağ. erkek ismi
Demirbaş Demir-baş. Başı demir gibi sağlam olan. erkek ismi
Demirboğa Demir-boğa. erkek ismi
Demirbüken Demir-büken. Demiri bükecek güçte olan. erkek ismi
Demircan Demir-can. erkek ismi
Demirçay Demir-çay. erkek ismi
Demirdelen Demir-delen. Demiri delecek güçte olan. erkek ismi
Demirdöven Demir-döven. Demiri işleyen, güçlü. erkek ismi
Demirel Demir-el. Demir gibi güçlü eli olan. erkek ismi
Demirer Demir-er. Demir gibi güçlü kimse. erkek ismi
Demirezen Demir-ezen. erkek ismi
Demirgüç Demir-güç. Demir gibi güçlü kimse. erkek ismi
Demirgülle Demir-gülle. erkek ismi
Demirhan 1. Demir-han. 2. Güçlü hükümdar. erkek ismi
Demiriz Demir-iz. erkek ismi
Demirkan Demir-kan. Güçlü soydan gelen. erkek ismi
Demirkaya Demir-kaya. erkek ismi
Demirkoç Demir-koç. erkek ismi
Demirkol Demir-kol. Demir gibi güçlü kolu olan. erkek ismi
Demirkurt Demir-kurt. erkek ismi
Demirkut Demir-kut. erkek ismi
Demirkıran Demir-kıran. erkek ismi
Demirkök Demir-kök. erkek ismi
Demirman Demir gibi güçlü, sağlam kimse. erkek ismi
Demirok Demir-ok. erkek ismi
Demirol Demir-ol. “Demir gibi güçlü ol” anlamında kullanılır. erkek ismi
Demirpençe Demir-pençe. erkek ismi
Demirsoy Demir-soy. Güçlü soydan gelen. erkek ismi
Demirtav Demir-tav. erkek ismi
Demirtay Demir-tay. erkek ismi
Demirtaş Demir-taş. erkek ismi
Demirtekin Demir-tekin. erkek ismi
Demirtuğ Demir-tuğ. erkek ismi
Demirtürk Demir-Türk. Demir gibi güçlü, sağlam Türk. erkek ismi
Demiryürek Demir-yürek. Güçlü, yürekli kimse. erkek ismi
Demiröz Demir-öz. Özü demir gibi güçlü olan. erkek ismi
Demirşah Demir-şah. erkek ismi
Eldemir El-demir. Demir gibi güçlü el. erkek ismi
Elidemir Eli-demir. Güçlü el. erkek ismi
Emir 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade. erkek ismi
Emirhan Emir-han. erkek ismi
Emirşah Emir-şah. erkek ismi
Erdemir Er-demir. Demir gibi güçlü erkek. erkek ismi
Erendemir Eren-demir. erkek ismi
Esendemir Esen-demir. erkek ismi
Gündemir Gün-demir. erkek ismi
Gökdemir Gök-demir. erkek ismi
Kandemir Kan-demir. Güçlü soydan gelen (kimse). erkek ismi
Karademir Kara-demir. erkek ismi
Koca-demir Koca-demir. erkek ismi
Kızıldemir Kızıl-demir. erkek ismi
Okdemir Ok-demir. erkek ismi
Semir 1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi. erkek ismi
Semiramis 1. (Güvercinlerden gelen) Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı. 2.Doğu mitoloji-sinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini kurduran Asur kraliçesi. kız ismi
Semiray Semir-ay. erkek ismi
Semire Samire kız ismi
Taydemir Tay-demir. erkek ismi
Taşdemir Taş-demir. Taş ve demir gibi sağlıklı, sağlam kimse. erkek ismi
Temir Demir. erkek ismi
Temirbay Temir-bay. Demir gibi sağlam kimse. erkek ismi
Temircan Temir-can. Demir gibi sağlam kimse. erkek ismi
Temirhan Temir-han. Demir gibi güçlü hükümdar. erkek ismi
Temirkan Temir-kan. Demir gibi güçlü soydan gelen. erkek ismi
Temirkut Temir-kut. Demir gibi güçlü ve uğurlu. erkek ismi
Temirtaş Temir-taş. Demir ve taş gibi sağlam, güçlü olan. erkek ismi
Tokdemir Tok-demir. Sağlam demir. erkek ismi
Topdemir Top-demir. erkek ismi
Toydemir Toy-demir. erkek ismi
Tunçdemir Tunç-demir. erkek ismi
İğdemir Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç. erkek ismi
İldemir İl-demir erkek ismi
İltemir İl-temir. erkek ismi
Özdemir Öz-demir. Özü demir gibi güçlü. erkek ismi