Sponsorlu Bağlantılar

de?i?ik face isimleri, en güzel face isimleri, en güzel FACEBOOK ?S?MLER?, face isimler, face isimleri, face ?ekilleri, facebook isim de?i?tirme, facebook isim de?i?tirme ?ekilli isim yazma, facebook isim ?ekilleri, facebook isimleri, facebook isimleri ?ekilli, facebook ?ekilli isim yazma, facede isim ?ekilleri, facede ?ekilli yaz? yazma, güzel face isimleri, güzel facebook isimleri, isim yazma ?ekilleri, ?ekilli isim yaz, ?ekilli isim yazma, yaz? yazma ?ekilleri

Facebook ?ekilli isim yazma nas?l yap?l?yor merak eden de?erli ziyaretçilerimize bu makalemde yard?mc? olmak istiyorum. Bir önceki yaz?m?zda facebook isim de?i?tirmeden bahsetmi?tim. Öncelikle ilk olarak facebook.com sitesine giri? yaparak oturum aç?yorum daha sonra Sa? üst Menude “account” Yani hesab?m Bölümüne t?kl?yoruz, sonras?nda “Settings” yazan K?s?mdan Name butonuna t?kl?yoruz Aç?lan Bölümde ise “New Name” yeni ?sim yazan k?sma yeni ismimizi yaz?yoruz ve Change Name Butonuna t?kl?yoruz hay?rl? Olsun ?smimiz de?i?ti.

Not: ?lk isim de?i?ikli?inden sonra isminizi 1 ay sonra de?i?tirebilirsiniz isim de?i?ikli?inden biraz sonra yada bir gün sonra tekrar de?i?tirmek isterseniz facebook sistemi sizi 1 hafta engelleyecektir buda sizin isim de?i?ikli?i talebinizi 1 hafta daha uzatacakt?r.

?EK?LL? YAZI YAZMAK ?Ç?N BU ADIMLARI UYGULAYINIZ
1.Ad?m: Ba?lat’ a girin.
2.Ad?m: “Çal??t?r” a t?klat?n.
3.Ad?m: Yaz? yazma bölümü kar??n?za ç?kacakt?r.Oraya do?ru bir ?ekilde “CHARMAP” yaz?n.
4. Ad?m: Tamam’ a t?klay?n.Kar??n?za karakter e?lem penceresi ç?kacakt?r oradan istedi?iniz yaz? türünü ve ?eklini seçip kopyala yap??t?r yapabilirsiniz.

SosYalci ye – ayakL? hamburger
Fenci ye – Mantar Tur?usu
Bedenci – BombaC? mülahim

DinCi – AdanaL?

????I?ß?L??¢éD ????

[??L????!?]

~» ?yunC?k™ ßé?éqiM ??:??:..«~

»YüréqimDéki…Çénqélli ?qné…«

?Love Beni Loveyim Seni! ?

||aLoNe DaNcEr PuPpEt||

»O?????s?«™

°l||l°????.???? °l||l°

l°ß??????| |

?MaRJ?NaL?

????Þ??Î $é?é???

?Kristal KéLébék?

•?•….Sevdimi?teötesiyok….•?•

–???–????–???

×[??H?][??A?][??Y?][??A][??T?]×[??M?][??A?][??H?][??K?][??U][??M?][??U?]×

× x X|?????$???????3??????K?3???????R?|X x ×

???g?®™?

Ç?? ?? z?? ?????..?

¿? [?l?$?l??$????$????] ?¿?

¦?? ß•?«?? ¢??»

¦•???ß??i XD•|

.. a+?+?+k b+u+k+?+s

[Mys CoNjEkTuREl BaNNer!!]

__>> ToSb?k <<__+*¨^¨*+????l?+*¨^¨*+

a?k ?eh?di

?ClassiC?
??????$é?é?

?????l ???????

??é–??ƒ?é?

?????????L??

ay lov yu xD

yüReqimi hackLedn..

DipSomaNia

??£¥†a????????

???sTa?!!

??¢?é?

?•??ß?-??îz???•?

?ä¢????_??g??™

????????t

°°°_¢?z?q??¢?

?×???-???L??×?

g??????_????q

_..?????..????µ…!!!?

????????

???????¢.!??????????

??????_?Z??!?????

??????†????

•???????•?????q

[?].??s????µ

_??????iç?øµ? _???ÿ???

???q?????????????¢???????????

?????q׆•[_????e??_]•†×

?xdußLEuqalax

¢??????????n$

§?????????ø?µ?

_?????????_????q