Sponsorlu Bağlantılar

Fatih Sultan Mehmet’in Vecizesi,
Fatih Sultan Mehmet Vecizesi,
Fatihin vezileri

Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vecizesi
Milletim için dünyay? s?rt?mda ta??r?m
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vecizesi
Sultan Mehmet 12 ya??na geldi?inde babas? Sultan Murat o?luna tahti b?rak?p Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanl? taht?nda bir çocuk oldu?u için Haçl? ordusu toplay?p Osmanl?n?n üzerine sald?rmaya karar verir. Bu olay? haber alan Sultan Mehmet babas?n? ça??r?r fakat babas? art?k sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babas?na ?u tarihi mesaj? yollar:

Baba,
E?er Padi?ah siz iseniz geliniz ve ordunun ba??na geçiniz ,
yok e?er padi?ah ben isem size emrediyorum gelip ordunun ba??na geçiniz.

Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vecizesi
Dünya Devleti Ebedi De?ildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz De?ildir. ?nsanlar?n Dünyada Nefesleri Say?l?d?r ve Ölümsüzlük Kap?s? Kapal?d?r.