Sponsorlu Bağlantılar

sözlerini bile bulamad?g?m ”zazie’ nin totem albümündeki ”je suis un homme” sark? sözünü türkçeye çevirip beni ayd?nlatab?lecek zat-? muhterem var m? acaba ?

dinledikçe sevdi?im bende bag?ml?l?k yaratan bu sark?n?n türkçe mealini cok merak ediyorum …

?imdiden yard?m edecek bilirki?iye çok tesekkür ederim

Je suis un homme de cro-magnon
Ben bir cro-magnon adam?y?m
Je suis un singe ou un poisson
Ben bir maymunum veya bir bal???m
Sur la terre, en toute saison
Yeryüzündeki tüm mevsimlerde
Moi je tourne en rond, je tourne en rond
Ben kendi eksenimde dönüyorum
Je suis un seul puis des millions
Ben binler içinde birim
Je suis un homme au coeur de lion
Ben aslan kalpli bir adam?m
A la guerre, en toute saison
Sava?ta,tüm mevsimlerde
Moi je tourne en rond, je tourne en rond
Ben kendi eksenimde dönüyorum

Je suis un homme plein d’ambitions
Ben bir……………..(bunu tercüme edemedik)
Belle voiture et belle maison
Güzel araba ve güzel bir ev
Dans la chambre, dans le salon
Odamda ve salonda
Moi je tourne en rond, je tourne en rond
Ben kendi eksenimde dönüyorum

Sponsorlu Bağlantılar

Je fais l’amour et la révolution
Bendevrimle sevi?iyorum(gibi bi?ey)
Je fais le tour de la question
Sorunun etraf?nda dönüyorum
J’avance, avance à reculons
Yürüyorum ileri- geri
Oui je tourne en rond, je tourne en rond
Evet ben kendi eksenimde dönüyorum

Tu vois, j’suis pas un homme
Görüyor musun ben bir adam de?ilim
Je suis le roi de l’illusion
?lizyonun kral?y?m(bu da gibi bi?ey)
Au fond qu’on me pardonne
Sonunda beni affetmesiyle
Je suis le roi, le roi des cons
Ben kral?m,,soytar?lar?n kral?

J’ai fait le monde à ma façon
Kendimce dünya yap?yorum
Coulé dans l’or et le béton
Alt?n ve betonda akan
Corps en cage et coeur en prison
Vucudum kafeste kalbim hapiste
Moi je tourne en rond, je tourne en rond
Ben kendi eksenimde dönüyorum

Assis devant ma télévision
Televizyonun kar??s?nda otururken
Je suis de l’homme la négation
Ben negatif bir adam?m
Pur produit de consommation
??imin en iyisini yapar?m
Mais mon compte est bon, mon compte est bon
Ama hesab?m güzel..hesab?m güzel..

Tu vois, j’suis pas un homme
Görüyor musun ben bir adam de?ilim
Je suis le roi de l’illusion
?lizyonun kral?y?m(bu da gibi bi?ey)
Au fond qu’on me pardonne
Sonunda beni affetmesiyle
Je suis le roi, le roi des cons
Ben kral?m,,soytar?lar?n kral?

C’est moi le maître du feu, le maître du jeu
Ben ate?in adam?y?m,oyunun kurucusuyum
Le maître du monde, et vois ce que j’en ai fait
Dünyan?n hakimiyim,görmüyor musun ne yapt???m?
Une terre glacée, une terre brûlée
Buzlanm?? bir dünya,yanm?? bir dünya
La terre des hommes que les hommes abandonnent!
Dünya hayat?,insanlar?n terk etti?i…

Je suis un homme au pied du mur
Ben bir adam?m aya??m duvar üzerinde(bu bir deyimmi?)
Comme une erreur de la nature
Hayat?n bir hatas? gibi
Sur la terre, sans d’autres raisons
Dünya üzerinde,hiçbir sebepsiz
Moi je tourne en rond, je tourne en rond
Ben kendi eksenimde dönüyorum..

Je suis un homme et je mesure
Ben bir adam?m ve ölçerim..
Toute l’horreur de ma nature
Bütün hayat?n korkusuyla..
Pour ma peine, ma punition
Kendi hatam için..
Moi je tourne en rond, je trourne en rond
ben kendi eksenimde dönüyorum..

Buyrun çevirisi burda