Sponsorlu Bağlantılar

Genç Kalma Duas?
Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Katâde’ye ferman etmi?:

???????? ????? ???????? ??????????? ??????? ???? ??? ???????? ?????????

Sponsorlu Bağlantılar

(Allah onun yüzünü ak etsin. Allah?m, onun tenini ve saç?n? mübarek k?l.) diye,

genç kalmas?na dua etmi?. Ebu Katâde yetmi? ya??nda vefat etti?i vakit, on be? ya??nda bir genç gibi oldu?u, nakl-i sahihle ?öhret bulmu?. (Kad? Iyâz, e?-?ifâ, 1:327; Ali el-Kari, ?erhu’?-?ifâ, 1:660; Hafâcî, ?erhu’?-?ifâ, 3:128.)