Sponsorlu Bağlantılar

 

Lisans :
Tamamen Ücretsiz
Dosya Boyutu :
2.15 MB
Sistem :
Windows
Üretici Firma :
BearShare
?ndirilme Say?s? :
808
Program Dili :
?ngilizce
Versiyon :
9.01
BearShare bir çok özelli?i içerisinde bar?nd?ran hem bir dosya payla??m program? hemde anl?k mesajla?ma program?d?r.

BearShare 

BearShare sayesinde bilgisayar?n?z?a film, video, müzik gibi dosyalar? indirebilecek ve ayn? zamanda sizinle ayn? türde film izleyen ya da müzik dinleyen ki?iler ile mesajla?abileceksiniz.BearShare program? ile mesajla?ma s?ras?nda chat yaparken ihtiyaç duydu?unuz bütün özelliklere sahip olacaks?n?z.

Dosya payla??m programlar?n?n bir bir yay?ndan kald?r?ld??? ?u zamanlarda BearShare ayakta kalmay? ba?aran programlardan bir tanesi olma ba?ar?s?n? sürdürüyor.Kullan?m aç?s?ndan oldukça basit bir yap?ya sahip olan program sade arayüzü sayesinde ise kullan?c?lar?n? dosya payla?ma konusunda kafas?nda olu?an karma?alardan kurtarabiliyor.

Program?n Özelliklerini ?öyle S?ralayabiliriz:

* %100 ba?ar?l? bir ?ekilde yükleme ve içerisinde bundled ya da casus yaz?l?m bar?nd?rmamaktad?r.
* Sade ve ki?iselle?tirilebilir bir arayüz.
* Müzik, video, resim gibi indirme (download) i?lemlerinde en h?zl? olma garantisi.
* Ebeveyn kontrolü sayesinde kötü içerikli oldu?unu dü?ündü?ünüz dosyalara dosyalara blok koyabilme özelli?i.
* Otomatik olarak gerçekle?tirilen virüs korumas? özelli?i
* “Smart Organization” özelli?i sayesinde – medya oynat?c?s?.
* Son derece kolay bir kullan?m
* Bütün BearShare a?? üzerinde anl?k aramalar yapabilme özelli?i.
* iPod ve MP3 çalar deste?i sa?lamas?.
* HD video deste?i sa?lamas?
* BearShare DJ sayesinde ?ark? listesi haz?rlayabilme gibi bir çok özelli?i bünyesinde bar?nd?ran bir dosya payla??m? ve anl?k mesajla?ma program?d?r..

bearshare, bearshare 8.1, bearshare gezginler, bearshare indir, bearshare indir türkçe, bearshare son sürüm indir, müzik indirme program?, video indirme program?, dosya payla??m? nas?l yap?l?r, dosya indirme program? indir, medya oynat?c?s?, dosya indirme yöneticileri, dosya indirme programlar?, dosya indirme programlar? gezginler, dosya indirici, dosya indiriciler, müzik indirme, müzik indirme