Sponsorlu Bağlantılar

Basen ve göbek bölgesindeki fazlal?klar nas?l gizlenir, vücut tipine göre nas?l seçim yap?l?r, hem ??k hem rahat parçalar nelerdir? Hepsi ve daha fazlas? MSN Kad?n’da!

Göbek Gizleyen K?yafetler

Göbek Gizleyen K?yafetler

Stil Dan??man?na Gelen Soru

Merhabalar;

1.69 boyunda 61 kiloyum kilom genel olarak göbek ve kalçamda toplanm?? durumda. Spor ama ??k giyinmeyi seviyorum çünkü benim için rahatl?k önemli. Moday? takip eden ama herkes gibi olmayan ?eyler giymek istiyorum ne yaz?k ki dolab?ma bakt???mda dü?ük bel kotlar gömlek ve ti?örtler var. Göbe?imi gizlemek istedi?im için dar giyinmiyorum. Benim için do?ru bir giyinme nas?l olmal?d?r?

Melek

Stil Dan??man? Önerileri

Sevgili Melek,

Boyunun uzun olmas? çe?itli türlerde k?yafetleri giyebilmene ve ustal?kla ta??mana f?rsat sunuyor. Do?ru parçalar? seçerek hem trendi hem de vücudunda istedi?in etkiyi yaratacak ?ekilde bir tarz yaratabilirsin.

Elbiseler

Göbek ve basen bölgenizdeki fazlal?klar? gizlemek için k?yafet dolab?n?zda elbiselere yer açman?z? öneriyorum.

Gö?üs bölümü detayl?, bileklere kadar uzanan 2010 yaz modas?n?n en popüler trendlerinde uzun elbiseler tercih edebilirsiniz. Vücudu sarmayan, tek renk ya da küçük desenli elbiseler sizin için uygun olacakt?r. Elbise seçiminizde gö?üs alt?nda daralan modellerden uzak durman?zda fayda vard?r, aksi halde göbe?inizin ve basenlerinizin daha belirgin durmas?na neden olacakt?r.

Diz hizas?nda ya da mini elbiseler giymek istiyorsan?z; model seçiminde bel bölümü korsaj kemer kullan?m?na uygun, etek bölümü hafif bol kesimli elbiseler uygun olacakt?r. Korsaj kemerler göbe?inizin daha s?k? görünmenizi sa?larken, toplamda dengeli bir bütünlük yakalaman?z yard?mc? olacakt?r.

Bluzlar ve Tunikler

Tarz?n?zda üst parçalar için tunik giymeyi tercih ediyorsan?z; basenin hemen alt?nda biten, yumu?ak ve uçu?an kuma?lardan üretilmi?, hafif bol kesimli modeller uygun olacakt?r.

Bluz giymeyi seviyorsan?z; göbe?inizi gizlemek için bel k?sm? lastikli modelleri tercih edebilirsiniz. Bu tür bluzlar göbe?inizin daha s?k? görünmesini sa?larken, vücudunuzun daha uzun görünmesine yard?mc? olacakt?r.

Dolab?n?zda gömlekler oldu?unu belirtmi?siniz; 2010 yaz modas?n?n favori modeli uzun gömleklerle basen ve göbek bölgenizdeki fazlal?klar? gizleyebilirsiniz. Uzun gömleklerle günlük hayat için kolayca haz?rlayabilece?iniz kombin ?öyle olabilir: basen hizas?nda uzun gömlek, korsaj kemer, boru paça kot pantolon, kemerle ayn? renkte dolgu topuklu sandalet…

Pantolonlar

Dar paçal? pantolonlar?n?z?n say?s?n?, vücut yap?n?z? göz önünde bulundurarak azaltman?z? öneriyorum. Boru paça kesimli kot pantolonlar basen ve bacaklar?n orant?l? görünmesini sa?layacakt?r.

Dü?ük bel pantolonlar uzak durman?z gereken modeller aras?nda yer al?yor. Hem boyunuzu daha k?sa gösterir hem de göbe?inizin belirginle?mesine neden olur. Belin biraz üzerinde ya da yüksek belli pantolon sizin için uygundur.

Ayakkab?lar

Bacaklar?n?z?n daha uzun, kalçalar?n?z?n daha dik görünmesi için yüksek topuklu ayakkab?lar giymenizi öneriyorum. Spor ve ??k giyim tarz?na sahip oldu?unuz için yüksek topuklu ayakkab?lar giymekte zorlanabilirsiniz. Hem kullan?m kolayl??? hem de 2010 yaz modas?nda öne ç?kan dolgu topuklu sandaletlere al?c? gözle bakmaya ba?layabilirsiniz. Dolgu topuklu sandaletleri uzun elbiseler, kapri pantolon ve eteklerle kombinleyebilirsiniz.

MSN Kad?n – Stil Dan??man?