Sponsorlu Bağlantılar

Google Earth'?n entegre Street View ve 3 boyutlu a?açlar? içeren 6. sürümü yay?nland?Google Earth’ün yeni sürümü yay?nland?. Yeni versiyondaki muhte?em yenilikler ba??n?z? döndürecek.

?NTERNETHABER.COM- ?u an foto?rafta gördü?ünüz yer Kad?köy Sö?ütlüçe?me Caddesi’nin giri?i. Caddeyi boydan boya bir tu?la ar??nlayabilirsiniz. Sokaklar, caddeler akl?n?za gelen her ?ey art?k üç boyutlu olarak kar??n?zda. ?ster yukar?dan ara, ister soka?a in. Takdir size kalm??.

ADRESLER HEDEFE ??MD? DAHA AÇIK

Google earth 6’da aramak art?k çok keyifli. Ancak dezavantajlar? da yok de?il. Kritik yerler ya da ?ahsi hesap pe?inde ko?anlar için aranan yerler aç?k hedef konumunda. Adresler hem üç boyutlu hem de harital? ?ekilde ayr?nt?lar?yla kullan?c?n?n hizmetine sunuluyor.

FOTO?RAF DA EKLENEB?L?YOR

Arad???n?z yerlere yak?nl?k neredeyse s?f?ra iniyor. Objelerin foto?raflar? hatta foto galerileri bile mevcut. Hatta çekti?iniz foto?raflar? açt???n?z Google hesab?n?zda kendiniz ekleyebiliyorsunuz.

STADIN ?Ç?NDE GEZ?N?N

?ster Fenerbahçe ?ükrü Saraço?lu stad?n?n içinde dola??n ister Ba?dat Caddesinde tur at?n. Google earth’ün eski sürümlerini hat?rlayan kullan?c?lar, yeni versiyonda al?nan mesafe kar??s?nda ?a?k?nl?klar?n? gizleyemiyor.

Kaynak : http://www.internethaber.com/google-earth-6-yeni-surum–312219h.htm#ixzz16uejsfNj

Google Earth’?n entegre Street View ve 3 boyutlu a?açlar? içeren 6. sürümü yay?nland?. Google Earth’ün yeni versiyonu yeni üç boyutlu a?açlar ve yeni üç boyutlu cadde görünümleri ile birlikte geliyor.

KLAVYE TU?LARI ?LE SOKAK ARALARINDA DOLA?IN

Üç boyutlu gezintiye ç?karak arad???n?z yeri bulmak daha bir keyifli olacak. Klavyenizdeki yön tu?lar?n? veya farenizin çark?n? kullanarak “yürümenize” de izin veriliyor.

Street View’da üç boyutlu görünüme geçerek, binalar? ve a?açlar? yer seviyesinde 3 boyutlu grafiklerle görmeniz mümkün.

50’DEN FAZLA A?AÇ TÜRÜ

Eski versiyona göre yeni versiyonda 80 milyon caddenin üzerinde üç boyutlu modelleme yer al?yor. Yeni sürümle beraber 50’den fazla a?aç türü, üç boyutlu modeller aras?na ekleniyor.

?ND?RMEK ?Ç?N TIKLAYIN

Kaynak : http://www.internethaber.com