Sponsorlu Bağlantılar

GTA Grand Theft Auto: San Andreas – Superman Olma Hilesi

http://rapidshare.com/files/77623045…perman_mod.rar

Yukardaki linki indirin ve masaüstüne kaydedin.Bu rar dosyas? içinde imgtool ve gerekli GTA Superman mod.rar var. imgtool yard?m? ile superman yamas?n? yükleyece?iz.

GTA Superman mod.rar
dosyas?n? bir yere aç?n. imgtool ile “..\ROCKSTAR\GTA SAN ANDREAS\MODELS\PLAYER.IMG” dosyas?n? aç?n. Sonra zip dosyas?n? açt???n?z yerdeki Clark Kent BETA klasörünü aç?n ve ?çindekileri Player.img dosyas?na teker teker yükleyin.Dosyalar? yüklemeyi bitirdikten sonra,Superman Returns BETA klasörünü aç?p tekrar Player.img dosyas?na teker teker yüklüyoruz.Ard?ndan isterseniz duvarlar? boyad???n?zda (Grove 4 Life yaz?yordu san?r?m)ç?kan yaz?y? da Superman logosuna çevirirseniz bunun ?çin de SUPER TAGS klasörünü aç?p Superman Returns TAGS klasörüne giriyoruz.?çindeki dosyalar? GTA3 klasörüne yüklüyoruz.SUPERMAN SA BETA V1.0 klasöründeki superstrength.gsi dosyas?n? San Andreas’?n kurulu oldu?u klasöre yüklüyoruz.Son olarak Shared Parts ?çindeki dosyalar? tekrar Player.img dosyas?ndakilerle de???tiriyoruz.??te kurulum bitti Gülümeseme

?imdi size nas?l kullan?ld???n? anlataca??m.

?lk önce BEKKNQV ?ifresini yaz?yoruz.Ard?ndan N dü?mesine gücünü artt?rmak ?çin bas?l? tutuyoruz (Sa? tarafda güç seviyesi gösterilecektir.Adam?m?z? de???tirmek ?çin yani Superman ve Clark Kent adamlar? aras?nda geç?? yapmak ?çin mouse un sa? dü?mesi ile arkan?za bakmak ?çin kulland???n?z dü?meye ayn? anda bas?caks?n?z.

Daha sonra Binco Shop a gidip Chains bölümünden African Pendant kolyesini al?caks?n?z. Klark Kent ?çin gidip Deider Saches ma?zas?ndan Black Rim gözlü?ünü al?caks?n?z(Shades bölümünde) daha sonra Ya?l? Reece’e gidip AFRO saç tra?? olucaks?n?z.

Uçmak ?çin C ile Bo?luk dü?melerine bas?yoruz.Ama dikkat edin W yani ileri gitmeye de ayn? anda basarsan?z direk olarak yere dü?er.W ya bast???n?zda a?a?? S ye bast???n?zda Yukar? gidiyor.Di?erleri de ayn? zaten D Sa?a A Sola ko?mak bazen ??e yaram?yor herhangi bir özel tu?a basman?za gerek yok süper h?zl? olabilmek ?çin zaten ko?tu?umuzda o kendisi süper ko?uyor.Bir arabay? yukar? kald?rmak ?çin 1 M kadar uza??nda olup G dü?mesine bas?yoruz çevremizde üstümüzde alev patlamas? olmas? ?çin Ni?an Alma ile G dü?mesine birlikte bas?yoruz.1-2 metre uza??m?za Roket dü?er gibi bir patlama olmas?n? istiyorsan?z Ni?an Alma ile H ye bas?yoruz.