Sponsorlu Bağlantılar

Günde kaç kereden fazlas? problem olu?turur?
Gün içerisinde 7 defadan, gecede 1 defadan fazla idrara ç?kmak, bizim için normalden fazlad?r. Bu problemler tabi ki?inin sosyal aktivitesini, günlük ya?am?n?, hatta seyahat planlar?n? dahi olumsuz etkilemektedir. Bu problemi ciddi olarak ya?ayan vakalarda, sorun psiko-sosyal bir boyuta kadar vararak, ki?inin çevre ve toplumla ileti?imini dahi olumsuz etkileyebilmektedir.