Sponsorlu Bağlantılar

2011 yeni y?l hacca gidecekler için liste sorgulama ve ö?renme.

detaylar a?a??da verilecektir.

hac kura sonuçlar?, hacca gideceklerin listesi. Uzun bekleyi? sona erdi ve 2011 y?l? hac kuralar? bugün çekiliyor. Milyonlarca hac? aday?n?n merakla bekledi?i 2011 y?l?nda hacca gideceklerin listesi bugün kura ile belirlenecek. Diyanet ??leri Ba?kanl??? Konferans Salonu’nda gerçekle?tiriliecek kura çekimlerinin ard?ndan http://hac.diyanet.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaran?z ile sorgulama yaparak bu y?l hacca gideceklerin aras?nda olup olmad???n?z? ö?renebileceksiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Hac Kuralar?n?n çekiminin ard?ndan sonuçlar diyanetin sitesinde yay?nland???nda T.C. kimlik numaran?z ile sorgulama yapabilece?iniz kura sonuçlar? sorgulama sayfas?n?n linkini buradan sizlerle payla?aca??z.