Sponsorlu Bağlantılar
Hande Ataizi
Do?um 2 Eylül 1973 (37 ya??nda)
Bursa
Ulus Türkiye Bayra?? Türkiye
http://www.handeataizi.com.tr

Hande Ataizi, (d. 2 Eylül 1973 Bursa) sinema ve tiyatro oyuncusu. Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 Bursa do?umludur.

?stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar? Tiyatro Bölümü mezunudur.

1996 y?l?nda ‘Mum Kokulu Kad?nlar’ filmiyle ünlenmi? ve bu filmdeki rolüyle ‘Alt?n Portakal’ alm??t?r.

Ataizi’nin, ‘Alt?n Portakal’ almas?nda özellikle filmin ç?plak sahnelerindeki ba?ar?l? oyunculu?unun etkisi büyük olmu?tur.

Hande Ataizi özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulundu?u mekan?n tuvaletinden kaçmaya çal???rken görüntülenince magazin gündemini uzun süre me?gul etmi?ti.

Ataizi, Cem Davran’la yapt???, ‘?ki Kere Kiki’ program?nda manken Sevda Demirel’den yedi?i tokat’la da yine çok uzun süre magazin gündeminde ba? s?rada yer alm??t?. (2002)

Sinema ve dizilerdeki oyunculu?unun yan? s?ra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculu?unu yapm??t?r.Özel Hayatlar adl? tiyatroda Cihan Ünal ile oynam??t?r.