Sponsorlu Bağlantılar

hükümet kurmak için gerekli milletvekili say?s? 2011,
hükümet kurmak için gerekli milletvekili say?s? kaçt?r,
hükümet kurmak için gerekli milletvekili say?s? nedir

Türkiye büyük millet meclisinde 550 adet sandalye oldu?undan bunun yar?s?n? veya daha fazlas?n? sa?layan parti tek ba??na hükümeti kurabilir. Hükümeti kurabilmek için 276 ve üzerinde milletvekili olmas? gerekiyor. E?er meclise giren hiçbir parti 276 milletvekili olmaz ise o zaman hükümet tek ba??na de?il birkaç partinin koalisyon kurmas? ?eklinde kurulabilmektedir. Kendi aralar?nda anla?abilen ve ço?unlu?u yakalayan partiler hükümeti kurma hakk?na sahip olacakt?r.