Sponsorlu Bağlantılar

Hz. Salih a.s. mucizeleri,
Salih Peygamberin mucizeleri,
hz. Salihin mucizesi

1. Kayadan deve ç?kartmas?.

2. Sâlih aleyhisselam?n kavminin bulunduklar? yerde hamt denilen meyvesiz a?açlardan ba?ka a?aç yoktu. “Hak peygambersen, bu a?açlar meyve versin!” diye kendisine mucize teklifinde bulundular. Sâlih aleyhisselam dua edince, bu a?açlar?n hepsi çe?it çe?it meyveler verdi.

3. Sâlih aleyhisselam?n duas? bereketiyle büyük ta?tan su ç?km??t?r.

4. Sâlih aleyhisselam?n çad?r?na ate? tesir etmemi?tir. ?öyle ki, kavmi koyuncu idi. Senenin bâz? aylar?n? sahralarda, yaylalarda çad?r kurarak geçirirlerdi. Îmân etmeyenlerden biri, gizlice Sâlih aleyhisselam?n çad?r?n? ate?e verince, çad?r yanma?a ba?lad?. Bunun üzerine kavminden kâfir olanlar; “Hak peygamber isen, çad?r?ndaki yang?n? söndür!” diye alay etmeye, e?lenmeye ba?lad?lar. Hazret-i Sâlih, yang?n?n sönmesi için dua edince, kendi çad?r? kurtulup, ate? kâfirlerin çad?rlar?na geçti ve hiçbir çad?r kalmay?p, içindeki e?yâlarla berâber, yan?p kül oldu