Sponsorlu Bağlantılar

IKEA dünden bugüne,IKEA markas?n?n tarihçesi,IKEA anlam? nedir,IKEA marka logosunun anlam? nedir,IKEA firma kurulu? hikayesi

Sponsorlu Bağlantılar

IKEA, Älmhult, ?sveç’te o zamanlar 17 ya??nda olan Ingvar Kamprad taraf?ndan 1943’de kuruldu. ?irketin ad?, ad?n?n ve soyad?n?n ilk harflerine ilaveten büyüdü?ü mülk ve köyün ba? harflerinin bile?imiydi: Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Bu k?saltma tesadüfen Fince kelime oikea’ya benzerlik göstermektedir.

Orjinal olarak IKEA kalemler, cüzdanlar, resim çerçeveleri, table runners, saatler, mücevherat ve naylon çoraplar veya Kamprad’?n indirimli fiyatla pratik olarak doldurabilece?i bir ihtiyaç bulabildi?i her?eyi satmaktayd?. IKEA ürün grubuna mobilyan?n eklenmesi ilk defa 1947’de oldu ve IKEA 1955’de kendi mobilyas?n? tasarlamaya ba?lam??t?r. ?irketin düsturu ?öyledir: “Daha iyi ya?am için Eri?ilebilir fiyatta Çözümler “. ?lk önceleri, Kamprad ürünlerini evinden ve posta sipari?iyle satmaktayken zaman içinde ilk ma?aza yak?ndaki ?ehir Älmhult’da aç?ld?. Buras? ayn? zamanda IKEA’n?n ilk “toptan sat?? yeri” ma?azas? oldu ve di?er yerlerdeki IKEA kurulu?lar? için örnek te?kil etti. ?sveç d???ndaki ilk ma?aza Norveç’te Oslo’nun d???nda bir ilçe olan Asker’de 23 Mart 1963’de aç?ld?.