Sponsorlu Bağlantılar
?ngilizce ?ikayet Mektubu Örne?i (Ödev) ::: baz? arkada?lar bu ödevi istemi?lerdi buraya koyuyorum birtane örnek olarak konuyu istedikleri ?ekilde de?i?tirebilirler.?ikayet mektubunun türkçesi ve ingilizcesi ayr? ayr? yaz?yorum.
TÜRKÇES?
Al?nt?:
Say?n Yetkili;
Bu ?ikayet mektubunu göndermemin amac? ?? yerinizin verdi?i hizmetin yeterli olmad???n? dü?ünmemdir
?lk önce,Lokant?n?z? internet sayfas?nda Gördüm ve Yazd???n?z menüyü görmek için i?yerinize geldim.Ancak kesinlikle internet sayfas?ndaki gibi olmad???n? gördüm.Lokantan?n ?çine girdi?imde ise hala ?oktayd?m.Personelinizde Mü?terilere ilgi Göstermemekteler
?kinciside Yemek mönünüz anlatt?klar?n?z gibi de?il,içinden 1 tanesini bulmak imkans?z vede hijyen ko?ullar? insan sa?l??? için zararl?
Param? iade etmenizi temenni ediyorum.Umar?m Lokantan?za Gereken Önemi Gösterirsiniz
I’am looking forward to hearing from you
Yours Faith-y
Ad Soyad

?NG?L?ZCES?

Al?nt?:
Dear Madam/Sir,
The reason for writing this letter of complaint is that I think your business doesn’t serving enough.
First of all I saw your restaurant on an internet page and came there to see the menu you have written.I saw that it was definitely not as like as it was on the internet.When I entered the restaurant I was still shocked.Your staff doesmn’t show any interest to your customers.Secondly the menu you have is not as you have explained and even one of the items is not possible to find and forthermore the hygien standards are hazardous for human health.I wish to have my money back.I hope can show the necessary importance to your restaurant.
I’am looking forward to hearing from you
Yours Faith-y
Onur [Soyad]

A?A?IDA ?SE GENEL ?ABLON OLARAK ?NG?L?ZCE ??KAYET MEKTUP ÖRNE??N? EKLED?M:

say?n yetkili,
tatil dönü?ünde valizimin olmad???n?n fark?na vard?m.sizden rica ediyorum.k?rm?z? renkte,gümü? çerçeveli,k?rm?z? sapl? ve üzreinde ad?m?n yaz?l? oldu?u valizimin bulunmas?n? rica ederim.ilginize ?imdiden te?ekkür ederim.

sayg?lar?mla

Dear Sir/Madam,
After returning from holiday I realized that my suit-case was lost. I’d be glad if you could find my red coloured, silver framed, red handled suit-case on which my name was written. Thank you for your interest in advance.

Best Regards

………………….
(Ad?n?z Soyad?n?z)

——————————————————————-

Say?n Yetkili;
Bu ?ikayet mektubunu göndermemin sebebi i? yerinizin verdi?i hizmetin yeterli olmad???n? dü?ünmemdir
?lk önce,Lokant?n?z? internet sayfas?nda Gördüm ve Yazd???n?z menüyü görmek için i?yerinize geldim.Ancak kesinlikle internet sayfas?ndaki gibi olmad???n? gördüm.Lokantan?n ?çine girdi?imde ise hala ?oktayd?m.Personelinizde Mü?terilere ilgi Göstermemekteler
?kinciside Yemek mönünüz anlatt?klar?n?z gibi de?il,içinden 1 tanesini bulmak imkans?z vede hijyen ko?ullar? insan sa?l??? için zararl?
Param? iade etmenizi temenni ediyorum.Umar?m Lokantan?za Gereken Önemi Gösterirsiniz
Sizden haber bekliyorum.
Sayg?lar?mla

Dear Madam/Sir,
The reason I am writing this complaint letter is that I think the service at your business is not sufficient enough.
First of all I saw your restaurant on an web page and came there to see the menu you have written. I saw that it was definitely not like as it was on the web page. When I entered the restaurant I was still shocked. Your staff doesn’t care about your customers. Secondly the menu you have is not like what you have explained and even one of the items is not available and forthermore the hygien standards are hazardous for human health. I wish you return my money back. I hope can show the necessary importance to your restaurant.
I’am looking forward to hearing from you
Yours Faith-y
……………………..
(Ad-Soyad)