Sponsorlu Bağlantılar

Çünkü insan sosyal bir varl?kt?r. Toplumdan ayr? ya?ayamaz. Sevmek ve sevilmek bu hayatla ba?a ç?kmay? kolayla?t?ran en güzel duygulard?r. Bu duygular bizi ayakta tutar ve hayat?n amac?n? belirler.