Sponsorlu Bağlantılar

http://www.bilgievi.gen.tr/Files/Content/ipek.jpg
• ?pek böce?i salg?lad??? yap??kan bir maddeyle (iplikle) yumurtalar?n? birbirine
ba?layarak etrafa da??lmalar?n? önler.
• T?rt?l yumurtalar?n geli?ebilmesi için salg?lad?klar? iplikle kendilerine koza örmeye ba?larlar. (T?rt?l bunu 3 – 4 günde örer).
• Yumurta olgunla??nca t?rt?l olu?ur.
• T?rt?l?n ergin hale gelinceye kadar geçirdi?i uyku dönemine pupa denir.
• Pupa dönemi sonunda koza y?rt?l?r ve kelebek olu?ur.