Sponsorlu Bağlantılar

?zmir Anadolu,Anadolu Ö?retmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve di?er ?zmir ilinde yer alan bütün liselerin 2010 Eylül ay?nda Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan aç?klanan taban ve tavan puanlar? a?a??dad?r. Bu puanlar 2010 SBS Lise 1. yerle?tirmeleri sonucunda elde edilmi? olup 2011 y?l?nda bir liseye yerle?mek için SBS’ye giren ö?rencilerin bu puanlar? göz önünde bulundurmas? gerekmektedir. ??te ?zmir Liselerinin 2010-2011 Y?l? Taban Puanlar?:

 

?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad?                       – Kontenjan
Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R KONAK Selma Yi?italp Anadolu Lisesi 120 413,759 440,024 11,88
?ZM?R KONAK Atatürk Lisesi 240 471,439 491,587 1,61
?ZM?R KONAK Atatürk Lisesi 30 468,420 471,220 1,96
?ZM?R KONAK Atatürk Lisesi 30 466,505 478,259 2,18
?ZM?R KONAK Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi 90 410,389 434,318 12,71
?ZM?R KONAK Konak Anadolu Lisesi 150 447,136 459,880 4,98
?ZM?R KONAK Konak Hürriyet Anadolu Lisesi 90 399,761 437,361 15,51
?ZM?R KONAK Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi 90 397,009 440,864 16,28
?ZM?R KONAK ?zmir K?z Lisesi 180 458,283 471,171 3,25
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R KONAK ?zmir K?z Lisesi 60 456,943 473,243 3,45
?ZM?R KONAK Nam?k Kemal Lisesi 120 402,565 428,438 14,74
?ZM?R KONAK 50. Y?l Anadolu Lisesi 150 377,373 413,194 22,27
?ZM?R KONAK Mithatpa?a Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 369,310 388,934 25,00
?ZM?R KONAK Mithatpa?a Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 354,552 393,358 30,38
?ZM?R KONAK Mithatpa?a Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 344,701 377,916 34,26
?ZM?R KONAK ?ehit ?dari Ata?e Ça?lar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, De 60 322,081 361,671 44,06
?ZM?R KONAK ?ehit ?dari Ata?e Ça?lar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, De 120 325,593 377,082 42,47
?ZM?R KONAK Nevvar Salih I?gören Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 48 354,037 387,574 30,58
?ZM?R KONAK Ç?narl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Meslek Lisesi –eokul 30 359,873 384,981 28,39
?ZM?R KONAK Ç?narl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Meslek Lisesi 30 357,855 381,870 29,12
?ZM?R KONAK Ç?narl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Meslek Lisesi 30 352,709 375,883 31,07
?ZM?R KONAK Nevvar Salih I?gören Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 192 333,547 388,497 38,97
?ZM?R KONAK Mersinli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 351,637 375,070 31,48
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 30 372,762 391,297 23,81
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 60 338,353 374,166 36,90
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 60 312,523 379,062 48,51
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 60 346,200 385,020 33,65
?ZM?R KONAK Gültepe Nenehatun K?z Teknik ve Meslek Lisesi 120 290,068 364,060 59,31
?ZM?R KONAK Gültepe Nenehatun K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 326,457 375,178 42,09
?ZM?R KONAK Gültepe Nenehatun K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 318,263 361,850 45,82
?ZM?R KONAK Gültepe Nenehatun K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 290,702 324,302 59,00
?ZM?R KONAK Küçükyal? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 361,265 378,080 27,87
?ZM?R KONAK Küçükyal? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 303,574 360,164 52,76
?ZM?R KONAK Küçükyal? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 315,724 359,368 46,99
?ZM?R KONAK Küçükyal? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 350,550 396,327 31,91
?ZM?R KONAK Küçükyal? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 306,516 340,899 51,35
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 365,342 386,974 26,38
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 330,195 369,350 40,43
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 376,711 390,433 22,49
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 351,739 386,698 31,44
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 320,063 364,724 44,98
?ZM?R KONAK Göztepe K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 309,156 358,456 50,11
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 30 382,138 413,230 20,73
?ZM?R KONAK Konak Cumhuriyet N.S. I?gören K?z Teknik ve Meslek Lisesi ve 100 60 354,697 395,943 30,32
?ZM?R KONAK Konak Nevvar Salih I?gören Otel.Tur.Meslek Lisesi 120 328,410 376,670 41,23
?ZM?R KONAK Konak Nevvar Salih I?gören Otel.Tur.Meslek Lisesi 60 315,342 381,562 47,17
?ZM?R KONAK Nevvar-Salih I?GÖREN Kampusu Ticaret Meslek Lisesi 30 323,055 366,892 43,62
?ZM?R KONAK Nevvar-Salih I?GÖREN Kampusu Ticaret Meslek Lisesi 30 318,075 367,589 45,91
?ZM?R KONAK ?zmir Tic.Mes.Lisesi 90 344,637 382,663 34,28
?ZM?R KONAK Konak Nevvar Salih I?gören Kampüsü Otelcilik ve Turizm Meslek Li; 120 322,930 369,295 43,67
?ZM?R KONAK Konak Nevvar Salih I?gören Kampüsü Otelcilik ve Turizm Meslek Li; 120 307,691 368,894 50,79
?ZM?R KONAK Konak Ömer Zeybek Tic. Mes. Lisesi 30 338,220 384,424 36,95
?ZM?R KONAK Konak Ömer Zeybek Tic. Mes. Lisesi 30 303,986 333,475 52,57
?ZM?R KONAK Konak Atatürk Tic.Mes.Lisesi 60 344,926 392,585 34,17
?ZM?R KONAK Konak Atatürk Tic.Mes.Lisesi 150 320,672 375,111 44,70
?ZM?R KONAK Yeni?ehir Dr. Osman Ya?ar Sa?l?k Meslek Lisesi 24 393,796 415,176 17,21
?ZM?R KONAK Yeni?ehir Dr. Osman Ya?ar Sa?l?k Meslek Lisesi 24 415,356 436,851 11,49
?ZM?R KONAK Yeni?ehir Dr. Osman Ya?ar Sa?l?k Meslek Lisesi 24 399,105 436,010 15,70
?ZM?R KONAK Yeni?ehir Dr. Osman Ya?ar Sa?l?k Meslek Lisesi 24 399,973 414,316 15,45
?ZM?R KONAK Yeni?ehir Dr. Osman Ya?ar Sa?l?k Meslek Lisesi 48 392,825 435,621 17,48
?ZM?R KONAK Atatürk Sa?l?k Meslek Lisesi 24 396,831 421,217 16,33
?ZM?R KONAK Atatürk Sa?l?k Meslek Lisesi 48 388,810 412,928 18,68
?ZM?R KONAK Atatürk Sa?l?k Meslek Lisesi 72 395,453 429,446 16,74
?ZM?R KONAK ?ZM?R ÖZEL TEVFIK F?KRET FEN L?SES? 24 384,682 483,650 19,94
?ZM?R KONAK ÖZEL TÜRK KOLEJ? ANADOLU L?SES? 72 351,047 435,940 31,72
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R KONAK ÖZEL TÜRK FEN L?SES? 48 393,043 489,991 17,42
?ZM?R KONAK ÖZEL FAT?H FEN L?SES? 48 457,843 491,027 3,32
?ZM?R KONAK ÖZEL FAT?H L?SES? 144 225,400 395,534 89,64
?ZM?R KONAK ÖZEL FAT?H KOLEJ? 96 269,862 434,850 69,09
?ZM?R AL?A?A Alia?a Anadolu Lisesi 120 384,853 423,792 19,88
?ZM?R AL?A?A Alp O?uz Anadolu Lisesi 150 412,780 467,714 12,11
?ZM?R AL?A?A Alia?a Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, M 30 341,627 378,457 35,51
?ZM?R AL?A?A Alia?a Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, M 30 340,889 379,622 35,83
?ZM?R AL?A?A TED AL?A?A KOLEJ? VAKFI ÖZEL L?SES? 48 304,101 350,269 52,51
?ZM?R BAYINDIR Bay?nd?r Sad?k Susamc?o?lu Anadolu Lisesi 90 380,088 434,208 21,39
?ZM?R BAYINDIR Ulfet Onart Anadolu Lisesi 120 353,642 396,206 30,72
?ZM?R BAYINDIR Bay?nd?r Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 310,574 359,359 49,43
?ZM?R BAYINDIR Bay?nd?r Sa?l?k Meslek Lisesi 24 377,784 401,325 22,14
?ZM?R BERGAMA Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi 120 385,557 439,214 19,67
?ZM?R BERGAMA Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi 120 364,852 389,992 26,56
?ZM?R BERGAMA Akif Ersezgin Anadolu Lisesi 150 406,700 464,737 13,64
?ZM?R BERGAMA Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 335,568 357,809 38,11
?ZM?R BERGAMA Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 306,903 353,394 51,16
?ZM?R BERGAMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 347,053 364,143 33,31
?ZM?R BERGAMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 315,303 353,454 47,19
?ZM?R BERGAMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 298,759 340,511 55,08
?ZM?R BERGAMA Bergama Tic. Mes.Lisesi 30 343,543 363,408 34,72
?ZM?R BERGAMA Bergama Tic. Mes.Lisesi 60 324,972 363,757 42,76
?ZM?R BERGAMA Bergama Tic. Mes.Lisesi 120 282,893 340,151 62,77
?ZM?R BERGAMA Yusuf Kemalettin Perin Anadolu Ö?retmen Lisesi 90 445,171 482,846 5,31
?ZM?R BERGAMA Bergama Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 290,319 408,877 59,19
?ZM?R BERGAMA Bergama 70.Yil Sa?l?k Meslek Lisesi 48 381,708 428,606 20,87
?ZM?R BORNOVA ?zmir Fen Lisesi 78 491,708 497,519 0,09
?ZM?R BORNOVA Bornova Cem Bakio?lu Anadolu Lisesi 210 416,347 447,922 11,24
?ZM?R BORNOVA Bornova Suphi Koyuncuo?lu Anadolu Lisesi 240 429,017 457,548 8,38
?ZM?R BORNOVA Çimenta? Anadolu Lisesi 150 405,652 456,175 13,92
?ZM?R BORNOVA Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi 150 411,203 428,556 12,51
?ZM?R BORNOVA Yunus Emre Anadolu Lisesi 90 426,983 451,186 8,81
?ZM?R BORNOVA Yunus Emre Anadolu Lisesi 60 440,629 456,521 6,12
?ZM?R BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi 300 468,817 491,445 1,91
?ZM?R BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi 90 463,530 475,004 2,55
?ZM?R BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi 30 461,166 465,230 2,86
?ZM?R BORNOVA Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 364,925 382,872 26,53
?ZM?R BORNOVA Seyit ?anl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 352,627 368,492 31,10
?ZM?R BORNOVA Seyit ?anl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 366,105 390,127 26,11
?ZM?R BORNOVA Seyit ?anl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 345,061 368,173 34,11
?ZM?R BORNOVA Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 378,820 394,735 21,80
?ZM?R BORNOVA Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 48 364,264 388,502 26,77
?ZM?R BORNOVA Selçuk Ya?ar Boyac?l?k Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 362,608 378,721 27,38
?ZM?R BORNOVA Atatürk K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 291,600 329,823 58,56
?ZM?R BORNOVA Atatürk K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 315,039 359,366 47,32
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 326,053 383,450 42,27
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 325,624 367,160 42,46
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 376,958 390,273 22,41
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 332,408 390,271 39,46
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 320,104 400,400 44,96
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 343,590 385,299 34,71
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 308,056 361,265 50,62
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 314,352 364,552 47,64
?ZM?R BORNOVA Bornova K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 370,879 384,284 24,46
?ZM?R BORNOVA Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi 30 356,920 384,611 29,47
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R BORNOVA Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi 60 375,317 400,163 22,95
?ZM?R BORNOVA Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi 30 336,607 375,683 37,66
?ZM?R BORNOVA Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi 30 330,702 367,675 40,21
?ZM?R BUCA Buca Fen Lisesi 52 486,263 491,253 0,34
?ZM?R BUCA Buca Fatma Sayg?n Anadolu Lisesi 90 447,955 470,232 4,85
?ZM?R BUCA Buca 85.Y?l Anadolu Lisesi 120 424,059 444,972 9,45
?ZM?R BUCA Buca Anadolu Lisesi 120 442,470 457,041 5,79
?ZM?R BUCA Buca Anadolu Lisesi 60 430,804 441,937 8,01
?ZM?R BUCA Gürçe?me Anadolu Lisesi 150 378,676 422,588 21,85
?ZM?R BUCA Betonta? Anadolu Lisesi 120 383,845 423,058 20,19
?ZM?R BUCA Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 353,428 380,664 30,80
?ZM?R BUCA Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 343,267 375,829 34,84
?ZM?R BUCA ?zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Teknik ve Endüstri Meslek 24 357,375 376,338 29,30
?ZM?R BUCA ?zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Teknik ve Endüstri Meslek 30 316,204 363,068 46,77
?ZM?R BUCA ?zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Teknik ve Endüstri Meslek 30 337,239 369,760 37,38
?ZM?R BUCA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 366,796 389,495 25,87
?ZM?R BUCA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 338,427 385,606 36,87
?ZM?R BUCA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 311,077 381,013 49,20
?ZM?R BUCA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 322,018 365,687 44,09
?ZM?R BUCA Buca Ticaret Meslek Lisesi 30 333,240 376,491 39,11
?ZM?R BUCA Buca Ticaret Meslek Lisesi 30 350,139 378,769 32,07
?ZM?R ÇE?ME Hac? Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 90 378,852 458,551 21,79
?ZM?R ÇE?ME Ya?ar E?itim ve Kültür Vakf? Anadolu Lisesi 90 354,751 384,040 30,30
?ZM?R ÇE?ME Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek 192 327,553 401,041 41,60
?ZM?R ÇE?ME Yahya Kerim Onart K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 302,522 354,253 53,27
?ZM?R ÇE?ME Yahya Kerim Onart K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 278,889 343,497 64,72
?ZM?R ÇE?ME Yahya Kerim Onart K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 293,808 350,826 57,50
?ZM?R ÇE?ME Yahya Kerim Onart K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 267,797 341,260 70,09
?ZM?R ÇE?ME Çe?me Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 120 293,875 368,711 57,47
?ZM?R ÇE?ME Çe?me Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 60 318,232 367,817 45,84
?ZM?R ÇE?ME Çe?me Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 60 294,617 368,152 57,11
?ZM?R D?K?L? Semih T?nay Anadolu Lisesi 90 362,586 449,065 27,39
?ZM?R FOÇA Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi 60 378,500 460,241 21,91
?ZM?R FOÇA Foça Halim Foçal? Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 60 298,204 364,651 55,36
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Lisesi 210 421,134 459,424 10,12
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Atakent Anadolu Lisesi 150 452,346 464,769 4,14
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Cihat Kora Anadolu Lisesi 120 445,549 459,614 5,24
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Anadolu Lisesi 150 460,265 479,219 2,99
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Behçet Uz Anadolu Lisesi 150 401,974 472,591 14,90
?ZM?R KAR?IYAKA Vali Erol Çak?r Anadolu Lisesi 150 389,159 420,396 18,57
?ZM?R KAR?IYAKA Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 180 418,232 445,452 10,79
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Suzan Divrik K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 323,507 367,781 43,42
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Suzan Divrik K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 317,666 382,475 46,09
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Suzan Divrik K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 314,835 371,571 47,41
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Suzan Divrik K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 350,058 377,344 32,10
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Suzan Divrik K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 306,372 350,358 51,42
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Necip Demir Ticaret Meslek Lisesi 60 336,826 384,254 37,56
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Necip Demir Ticaret Meslek Lisesi 60 331,441 374,868 39,88
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Necip Demir Ticaret Meslek Lisesi 60 339,098 380,042 36,58
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka M.Ali Lahur Tic.Mes.Lisesi 30 340,009 377,472 36,20
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka M.Ali Lahur Tic.Mes.Lisesi 60 326,556 387,931 42,05
?ZM?R KAR?IYAKA Kar??yaka Anadolu ?mam Hatip Lisesi 120 319,830 403,076 45,09
?ZM?R KAR?IYAKA ÖZEL YAMANLAR ANADOLU L?SES? 20 487,994 490,330 0,24
?ZM?R KAR?IYAKA ÖZEL YAMANLAR FEN L?SES? 40 490,362 498,473 0,14
?ZM?R KEMALPA?A Pakmaya Ülkü H?zal Anadolu Lisesi 90 385,062 475,137 19,82
?ZM?R KEMALPA?A Kemalpa?a Mopak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 339,927 381,394 36,23
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R KEMALPA?A Kemalpa?a Mopak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 325,535 360,257 42,50
?ZM?R KEMALPA?A K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 356,498 377,234 29,63
?ZM?R KEMALPA?A K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 289,576 352,602 59,55
?ZM?R KEMALPA?A K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 284,703 349,311 61,89
?ZM?R KEMALPA?A Kemalpa?a Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 264,867 346,730 71,51
?ZM?R KEMALPA?A ÖZEL YAMANLAR BEDR? ?A?AL ANADOLU L?SES? 20 461,334 479,338 2,84
?ZM?R KEMALPA?A ÖZEL YAMANLAR BEDR? ?A?AL ANADOLU Ö?RETMEN L?SES? 18 479,488 487,590 0,82
?ZM?R KINIK K?n?k Anadolu Lisesi 90 355,853 383,039 29,87
?ZM?R K?RAZ Kiraz Anadolu Lisesi 120 363,758 412,792 26,95
?ZM?R K?RAZ Kiraz Sa?l?k Meslek Lisesi 24 376,449 393,646 22,58
?ZM?R K?RAZ Kiraz Sa?l?k Meslek Lisesi 24 378,922 414,585 21,77
?ZM?R MENDERES Menderes Anadolu Lisesi 90 406,634 429,967 13,66
?ZM?R MENDERES Menderes Ozdere T.Çamur Otel.Turz.Mes. Lisesi 60 301,131 352,950 53,94
?ZM?R MENDERES Menderes Ozdere T.Çamur Otel.Turz.Mes. Lisesi 120 271,825 346,326 68,13
?ZM?R MENEMEN Menemen Anadolu Lisesi 90 396,256 450,700 16,50
?ZM?R MENEMEN Menemen Anadolu Lisesi 30 391,982 397,092 17,73
?ZM?R MENEMEN Seyrek Villakent Anadolu Lisesi 90 377,233 398,869 22,32
?ZM?R MENEMEN Menemen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 331,098 368,332 40,03
?ZM?R MENEMEN K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 353,735 373,389 30,68
?ZM?R MENEMEN K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 370,005 379,450 24,75
?ZM?R MENEMEN K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 311,556 358,818 48,97
?ZM?R MENEMEN K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 293,149 350,309 57,82
?ZM?R MENEMEN Menemen Halide Gencer Tic.Mes.Lisesi 90 325,885 375,364 42,35
?ZM?R MENEMEN ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU L?SES? 464,063 484,167 2,48
?ZM?R MENEMEN ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN FEN L?SES? 484,406 491,198 0,45
?ZM?R MENEMEN ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU Ö?RETMEN L?SES? 478,629 484,149 0,90
?ZM?R ÖDEM?? Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 150 411,259 486,491 12,50
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Anadolu Lisesi 150 380,466 410,886 21,27
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 354,468 399,979 30,41
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 329,393 351,984 40,79
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 315,405 353,773 47,14
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 309,441 373,596 49,97
?ZM?R ÖDEM?? Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 321,957 356,813 44,11
?ZM?R ÖDEM?? Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 315,650 373,213 47,03
?ZM?R ÖDEM?? Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 296,786 344,532 56,04
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Tic. Mes. Lisesi 60 343,493 375,759 34,75
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Ticaret Odas? Anadolu Ö?retmen Lisesi 90 442,694 484,353 5,74
?ZM?R ÖDEM?? Ödemi? Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 297,247 383,569 55,82
?ZM?R SEFER?H?SAR Seferihisar Anadolu Lisesi 90 389,916 457,384 18,34
?ZM?R SEFER?H?SAR Seferihisar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 319,004 385,565 45,47
?ZM?R SELÇUK Selçuk IMKB Anadolu Lisesi 60 381,166 441,764 21,05
?ZM?R SELÇUK Selçuk Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik E?itim Merkezi 30 336,758 370,431 37,59
?ZM?R SELÇUK Selçuk IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 60 301,323 360,783 53,84
?ZM?R SELÇUK Selçuk IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 60 282,501 359,650 62,96
?ZM?R TIRE Tire Kutsan Anadolu Lisesi 150 388,670 435,026 18,72
?ZM?R TIRE Tire Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 333,381 367,456 39,05
?ZM?R TIRE Tire Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 315,097 345,708 47,29
?ZM?R TIRE Tire K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 342,286 412,022 35,24
?ZM?R TIRE Tire K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 356,307 376,373 29,70
?ZM?R TIRE Tire K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 309,542 360,196 49,92
?ZM?R TIRE Tire K?z Teknik ve Meslek Lisesi e okul 60 292,087 336,979 58,33
?ZM?R TIRE Tire Tic.Mes.Lisesi 30 329,416 349,604 40,78
?ZM?R TIRE Tire Tic.Mes.Lisesi 30 307,598 343,534 50,84
?ZM?R TIRE Tire Tic.Mes.Lisesi 30 325,699 356,596 42,43
?ZM?R TIRE Tire Anadolu Ö?retmen Lisesi 150 435,785 478,301 7,03
?ZM?R TIRE Tire As?m Arar Sa?l?k Meslek Lisesi 48 378,754 420,650 21,82
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R TORBALI Torbal? Anadolu Lisesi 150 394,632 465,339 16,97
?ZM?R TORBALI Torbal? Atatürk Anadolu Lisesi 120 374,683 403,533 23,16
?ZM?R TORBALI Torbal? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 350,667 375,872 31,86
?ZM?R TORBALI Torbal? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 337,422 368,942 37,31
?ZM?R TORBALI Torbal? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 332,666 355,615 39,35
?ZM?R TORBALI K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 320,237 373,676 44,90
?ZM?R TORBALI K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 300,752 347,410 54,11
?ZM?R TORBALI K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 300,102 369,115 54,43
?ZM?R TORBALI K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 352,233 370,888 31,26
?ZM?R TORBALI Torbal? Suba?? Mustafa Topalan Tic. Mes. Lis. 60 306,305 350,725 51,45
?ZM?R TORBALI Torbal? Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 300,319 422,484 54,32
?ZM?R TORBALI Torbal? Sa?l?k Meslek Lisesi 24 386,400 421,246 19,41
?ZM?R TORBALI Torbal? Sa?l?k Meslek Lisesi 2 4 379,117 386,124 21,70
?ZM?R TORBALI Torbal? Sa?l?k Meslek Lisesi 24 387,285 410,027 19,14
?ZM?R URLA ?zmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi 52 438,187 464,701 6,57
?ZM?R URLA Urla Anadolu Lisesi 210 371,816 457,476 24,13
?ZM?R URLA Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi 120 396,636 455,762 16,38
?ZM?R URLA Urla Anadolu Teknik Lisesi,Anadolu Meslek Lisesi,Teknik Lise,Çok 1 24 339,623 386,140 36,36
?ZM?R BALÇOVA Balçova Anadolu Lisesi 150 420,048 459,826 10,36
?ZM?R BALÇOVA Balçova Ahmet Hakk? Balc?o?lu Ticaret Meslek Lisesi 30 301,844 369,021 53,59
?ZM?R BALÇOVA Balçova Ahmet Hakk? Balc?o?lu Ticaret Meslek Lisesi 60 322,471 365,520 43,88
?ZM?R BALÇOVA Balçova Ahmet Hakk? Balc?o?lu Ticaret Meslek Lisesi 30 310,896 347,630 49,28
?ZM?R ÇI?L Çi?li Y?ld?z T?nas Izmiro?lu Anadolu Lisesi 90 399,688 419,161 15,53
?ZM?R ÇI?L Çi?li Milli Piyango Anadolu Lisesi 180 436,517 452,099 6,88
?ZM?R ÇI?L Çi?li Te?men Ali R?za Ak?nc? Anadolu Lisesi 180 408,840 435,791 13,10
?ZM?R ÇI?L Büyükçi?li Anadolu Lisesi 120 380,865 396,677 21,14
?ZM?R ÇI?L Çi?li 75.Y?l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 26 352,948 375,180 30,99
?ZM?R ÇI?L Çi?li 75.Y?l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 52 324,058 376,173 43,17
?ZM?R ÇI?L Çi?li 75.Y?l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 26 328,550 354,530 41,16
?ZM?R ÇI?L Çi?li IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 365,147 410,896 26,45
?ZM?R ÇI?L Çi?li IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 315,442 365,758 47,12
?ZM?R ÇI?L Çi?li IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 293,396 343,214 57,70
?ZM?R ÇI?L Çi?li IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 346,194 374,994 33,65
?ZM?R ÇI?L Çi?li Rotary Ticaret Meslek Lisesi 30 336,861 393,513 37,55
?ZM?R ÇI?L ?zmir Anadolu Ö?retmen Lisesi 150 452,142 481,349 4,17
?ZM?R GAZIEMIR Gaziemir Nevvar Salih I?gören Anadolu Lisesi 90 423,609 448,616 9,55
?ZM?R GAZIEMIR Kipa 10. Y?l Anadolu Lisesi 180 388,536 425,957 18,75
?ZM?R GAZIEMIR Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 357,599 377,838 29,21
?ZM?R GAZIEMIR Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 341,451 357,227 35,59
?ZM?R GAZIEMIR IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 356,217 381,604 29,73
?ZM?R GAZIEMIR IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 371,758 388,753 24,15
?ZM?R GAZIEMIR IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 315,531 371,141 47,09
?ZM?R GAZIEMIR IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 329,316 369,335 40,82
?ZM?R GAZIEMIR IMKB K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 304,016 350,816 52,55
?ZM?R GAZIEMIR Gaziemir Tic.Mes.Lisesi 30 351,511 377,076 31,53
?ZM?R GAZIEMIR Gaziemir Tic.Mes.Lisesi 30 343,842 379,395 34,61
?ZM?R NARLIDERE Narl?dere Anadolu Lisesi 60 417,806 435,802 10,89
?ZM?R NARLIDERE Narl?dere Rasim Önel Ticaret Meslek Lisesi 30 333,922 366,587 38,81
?ZM?R NARLIDERE Narl?dere Rasim Önel Ticaret Meslek Lisesi 30 317,587 366,707 46,13
?ZM?R NARLIDERE ÖZEL TAKEV FEN L?SES? 24 468,976 490,228 1,89
?ZM?R GUZELBAHÇE Güzelbahçe 60.Y?l Anadolu Lisesi 180 461,849 489,770 2,77
?ZM?R GUZELBAHÇE Güzelbahçe IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anad 24 345,840 371,153 33,80
?ZM?R GUZELBAHÇE Güzelbahçe IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anad 48 332,784 405,541 39,30
?ZM?R GUZELBAHÇE Güzelbahçe IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anad 24 331,287 364,425 39,95
?ZM?R GUZELBAHÇE MEV KOLEJ? ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN L?SES? 48 365,576 460,495 26,30
?ZM?R BAYRAKLI Bayrakl? Gümü?pala Anadolu Lisesi 150 386,226 415,630 19,46
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
?ZM?R BAYRAKLI Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 300 384,359 440,441 20,03
?ZM?R BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 349,099 375,450 32,48
?ZM?R BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 357,022 382,716 29,43
?ZM?R BAYRAKLI Bayrakl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 352,028 373,131 31,33
?ZM?R BAYRAKLI Bayrakl? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 90 324,764 376,791 42,85
?ZM?R BAYRAKLI Gümü?pala Ticaret Meslek Lisesi 30 327,161 355,115 41,77
?ZM?R BAYRAKLI Gümü?pala Ticaret Meslek Lisesi 30 317,285 351,930 46,27
?ZM?R BAYRAKLI Gümü?pala Ticaret Meslek Lisesi 30 295,058 323,462 56,89
?ZM?R KARABAGLAR ?zmir Anadolu Lisesi 120 436,839 456,906 6,82
?ZM?R KARABAGLAR ?zmir Anadolu Lisesi 60 432,024 453,009 7,76
?ZM?R KARABAGLAR ?ehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi 150 403,564 426,592 14,47
?ZM?R KARABAGLAR Naci ?ensoy Anadolu Lisesi 120 389,514 434,266 18,46
?ZM?R KARABAGLAR Övgü Terziba??o?lu Anadolu Lisesi 150 440,607 460,413 6,12
?ZM?R KARABAGLAR Karaba?lar Nevvar Salih I?gören Anadolu Lisesi 150 427,612 442,413 8,68
?ZM?R KARABAGLAR E?refpa?a Anadolu Lisesi 150 395,801 418,650 16,63
?ZM?R KARABAGLAR ?TO Vakf? Süleyman Ta?tekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 90 362,628 389,151 27,37
?ZM?R KARABAGLAR ?TO Vakf? Süleyman Ta?tekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 345,097 386,803 34,10
?ZM?R KARABAGLAR Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 355,262 368,838 30,09
?ZM?R KARABAGLAR Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 343,335 383,736 34,81
?ZM?R KARABAGLAR Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 333,627 345,151 38,94
?ZM?R KARABAGLAR Karaba?lar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi 30 346,786 376,372 33,42
?ZM?R KARABAGLAR Karaba?lar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi 90 319,571 390,342 45,21
?ZM?R KARABAGLAR Karaba?lar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi 30 324,136 371,477 43,13
?ZM?R KARABAGLAR Karaba?lar Ye?ilyurt IMKB Tic.Mes.Lis. 60 321,582 363,666 44,29
?ZM?R KARABAGLAR ?zmir Anadolu ?mam Hatip Lisesi 180 329,681 469,000 40,65
?ZM?R KARABAGLAR ÖZEL ?ZM?R ÇA?DA? E??T?M ANADOLU L?SES? 60 246,544 442,081 80,20
?ZM?R KARABAGLAR ÖZEL ?ZM?R ÇA?DA? E??T?M FEN L?SES? 20 349,013 485,877 32,52

 

2010 2011 ?zmir Anadolu Liseleri Kontenjanlar?, 2010 2011 ?zmir Liselerinin Taban ve Tavan Puanlar?, ?zmir Anadolu ?mam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Anadolu Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Anadolu Ö?retmen Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Fen Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanlar? 2010 2011, ?zmir K?z Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Meslek Liseleri Bo? Kontenjanlar? 2010 2011, ?zmir Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Sa?l?k Meslek Liseleri Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Sosyal Bilimler Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, ?zmir Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011