Sponsorlu Bağlantılar

* Acil Yard?m Ve Travma Hastanesi, Bornova
* Alsancak Devlet Hastanesi, Alsancak
* Atatürk E?itim Hastanesi, Ye?ilyurt
* D.D.Y. Hastanesi, Alsancak
* Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Alsancak
* E?refpa?a Belediye Hastanesi, Yeni?ehir
* Gö?üs Hastal?klar? Ve Cerrahi E?itim Hasdtanesi, Yeni?ehir
* Konak E?itim Di? Hastanesi, Serinkuyu
* Kar??yaka Devlet Hastanesi, Serinkuyu
* Urla Devlet Hastanesi, Urla

SSK hastaneleri

* SSK ?zmir Alia?a Hastanesi, Alia?a
* SSK Bozyaka E?itim Hastanesi, Bozyaka
* SSK Tepecik E?itim Hastanesi, Yeni?ehir
* SSK Buca Hastanesi, Buca

Do?umevleri

* Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Do?umevi, Bornova
* Kad?n Hastal?klar? Ve Do?um Hastanesi, Konak
* SSK Tepecik Do?um Hastanesi, Yeni?ehir

Üniversite hastaneleri

* Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi, ?nciralt?
* Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi, Bornova
* Ba?kent Üniversitesi Zübeyde Han?m Hastanesi, Bostanl?

Askeri hastanaler

* Güzelyal? Hava Hastanesi, Üçkuyular
* ?zmir Mevki Asker Hastanesi, Hatay

Özel hastanaler

* Özel Alt?nordu Hastanesi, Alsancak
* Özel Ç?narl? Hastanesi
* Özel Diabet Hastanesi, Yeni?ehir
* Özel El Ve Mikrocerrahi Hastanesi, Alsancak
* Özel Hayat Hastanesi, Kemeralt?
* Özel ?zmir Hastanesi, Yeni?ehir
* Özel Karata? Hastanesi, Karata?
* Özel Kocaman Hastanesi, Tepecik
* Özel Konak Hastanesi
* Özel Sa?l?k Hastanesi, Alsancak
* Özel T.T.B.V. ?ifa Hastanesi