Sponsorlu Bağlantılar

Kanda Alyuvar Fazlal??? hakk?nda bilgi,
Eritroz nedir,Eritroz neden olur,

Kanda Alyuvar Fazlal???

Derinin yüzeysel damarlar?n?n geni?lemesine ba?l? olarak belirli bir deri bölgesinin (Örne?in yüz) geçici ya da kal?c? olarak k?zarmas?. Bu terim baz? özgül klinik özellikleri olan patolojik durumlar? (yüz eritrozu, a??z çevresinin pigmentasyonla seyreden eritrozu) belirtmek için kullan?l?r; daha yayg?n olarak eritem(*) terimi kullan?l?r.