Sponsorlu Bağlantılar

Karadeniz iklimi (Okyanusal ?klim veya Il?man Deniz ?klimi) as?l olarak Kuzey Anadolu Da?lar?’n?n Karadeniz’e bakan yamaçlar?nda görülür. Do?u Anadolu Bölgesi’nde ise bir tek Ardahan’?n Posof ilçesinde bu iklim görülür. Genel özellikleri ?unlard?r:
Her mevsim ya???l?d?r.
Do?u Karadeniz Bölümünde maksimum ya??? sonbaharda, minimum ya??? ilkbaharda dü?er. Y?ll?k ya??? miktar? 2000-2500 mm’dir.
Bat? Karadeniz Bölümünde maksimum ya??? sonbaharda, minimum ya??? ilkbaharda dü?er. Y?ll?k ya??? miktar? 1000-1500 mm’dir.
Orta Karadeniz Bölümünde ise maksimum ya??? k???n, minimum ya??? yaz?n dü?er. Y?ll?k ya??? miktar? 800-1000 mm’dir.
Karadeniz ikliminin görüldü?ü alanlarda kar ya???l? günlerin ortalamas? 18 gündür.
Y?ll?k ortalama s?cakl?k 13-15 °C’dir.
Ocak ay? ortalama s?cakl??? 6-7 °C’dir.
Temmuz ay? ortalama s?cakl??? 21-23 °C’dir.
Y?ll?k s?cakl?k fark? 13-15 °C’dir.
Do?al bitki örtüsü ormand?r. Yüksek alanlarda Alpin çay?rlar görülür.