Sponsorlu Bağlantılar

Do?a ko?ullar?nda ya?ayanlar?n ömrü 5-10 y?l aras?nda de?i?irken,
insan kontrolü alt?nda ya?ayanlar?n 30 seneye kadar ya?amalar? söz konusu.
?imdiye kadar kaydedilmi? do?adaki en fazla ya?am?? karga ömrü 13 y?l.
insan kontrolü alt?nda 80 y?l ya?am?? bir karga da kay?tlara geçmi?tir.
Ayr?ca Londrada bir yeti?tirme merkezinde ya?ayan kargalar?n ortalama 44 y?l ya?ad??? saptanm??.
bu veriler de Corvus Corax türüne ait, di?er türler bu kadar uzun ya?am?yorlar.
Sonuç olarak, asl?nda kargalar san?ld??? kadar uzun ya?am?yorlar.

ULUDA? SÖZLÜK

Sponsorlu Bağlantılar

saglikli bir karga, yani duzenli beslenen, duzenli ucus yapan.. ciftciye koyluye bulasmayan, olay cikarmayan, toplum duzenini bozmayan bir karga yaklasik 100 yuz yil yasar.

Kargalar?n ömrü – W?K?PED?A

Kargalar?n ömrü 10

+/- %2 y?ld?r. Ancak vah?i hayvanlar ve hastal?klar nedeniyle genellikle bundan birkaç y?l daha k?sa ya?arlar [3].

Bilinen en ya?l? Amerikan kargas? 29 1/2 y?l ya?am??t?r [4]. En ya?l? ikinci Amerikan kargas? ise 14 y?l 7 ay ya?am??t?r [5].

W?K?PED?A