Sponsorlu Bağlantılar

Kurtce Isimler ve anlamlari


Sponsorlu Bağlantılar
Kurtce Isimler ve anlamlari

?sim : Havin
Anlam? : Yaz Gecesi
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Berken
Anlam? : Gülümseme, gülmeye yak?n
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z / Erkek

?sim : Nijdi
Anlam? : yak?n
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

?sim : Reyna
Anlam? : Bir daha, yeniden, tekrar
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Hezan
Anlam? : Güçbirli?i, Toprak damlarda yük ta??y?c? a?aç kolon
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

?sim : Ronahi
Anlam? : Ayd?nl?k
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Hivda?
Anlam? : Da? Çiçe?i
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Armanç
Anlam? : Amaç, gaye, hedef
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

?sim : Hebun
Anlam? : Varl?k, yarat?lm?? olan anlam?ndad?r
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Zelal
Anlam? : Berrak anlam?nda kullan?lmaktad?r
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Hivda
Anlam? : Ay do?du
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Serciyan
Anlam? : Da??n ba??, Da?ba??
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

?sim : Heval
Anlam? : Arkada?, Yolda?, Dost anlamlar?n? ta??r
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z / Erkek

?sim : Keje
Anlam? : Sar???n k?z çoçu?u
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : K?z

?sim : Berzan
Anlam? : Kam, ?aman, yol gösteren
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

?sim : ?iyar
Anlam? : Duyarl?, hisleri güçlü olan, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan ve refleksleri güçlü olan insan
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Erkek

Agîr (ate?)
• Amed (diyarbak?r)
• Alân (yank?)
• Aram (huzurlu)
• Arî (kül)
• Ardil (yürek ate?i)
• A?tî (bar??)
• Azad (özgür)
• Asmîn (da? çiçe?i)
• Bargiran (Dertli)
• Baran (ya?mur)
• Berfin (kardelen)
• Berfo (kar)
• Bawer (inanan)
• Berat (serbest)
• Bengî (tutku)
• Berken (güleryüzlü)
• Berzan (rehber,bilen)
• Birîndar (yaral?)
• Berdan (b?rak?lmak)
• Berîvan (süt sa?an kad?n)
• Bervan (Berîvan’?n erke?i)
• Beritan (Yaylaya giden k?z)
• Cejn (bayram)
• Cîwan (genç,delikanl?)
• Çîya (da?)
• Derbas (geçen)
• Delal (sevgili,de?erli,aziz)
• Dewran (ça?, zaman)
• Dilan (halay)
• Dîcle (dicle)
• Dîldar (a??k, sevdal?)
• Dijvar (zor, çetin)
• Dîyar (belli, belirgin
• Dîlaver (cesur)
• Dîlovan (alçakgönüllü)
• Dilxwe? (memnun)
• Dilbirîn (yaral? gönül)
• Êgit (yi?it)
• Êzman (gök yüzü)
• Êvdal (yoksul, gezgin)
• Férat (F?rat)
• Gewrî (kumral)
• Gûlé (Gülüzar)
• Hawar (ç??l?k)
• Hélîn (ku? yuvas?)
• Héjâ (de?erli)
• Hébûn (varolu?)
• Heval (arkada?)
• Hogîr (cana yak?n)
• Hûner (sanat)
• Jîyan (ya?am)
• Jîr (ak?ll?, zeki)
• Kânî (su çe?mesi)
• Kendal(e?ik)
• Kévin (Saçaklardan sarkan buz)
• Kulîlq (çiçek)
• Peyman (anla?ma)
• Pélîn (yaprak)
• Lérzan
• Mérxas (yi?it)
• Mîzgîn (müjde)
• Mîran (mir)
• Nalîn (inlemek)
• Newroz (Nevruz)
• Neçirvan (avc?)
• Rezan (öncü)
• Reber (rehber)
• Rében (zavall?)
• Rizgar ( kurtulu?)
• Ronî (göz ?????)
• Robin (güne?i görmek)
• Rojda(güne? do?u?u)
• Rojbîn (gün kokusu)
• Roza (gündo?umu)
• Rozerîn (tanyeri)
• Ronahî (ayd?n)
• Rûken (sempatik)
• Rûhat (gelen gün)
• Serhad(do?uanadolu)
• Sérger(öncü, rehber)
• Sérdal (dal üstü)
• Sosin(çiçek çe?idi)
• ?érwav (sava?ç?)
• ?érin (tatl?)
• ?érmîn (utangaç)
• ?îlan (Tomucuk)
• ?iwan (çoban)
• ?îrwan (sütçü)
• ?îyar (uyan?k,hedef)
• Wélat (vatan)
• Xane (han?m)
• Xemgîn (üzgün)
• Xezal (ceylan)
• Yékbûn (tek)
• Zana (bilge)
• Zélal (berrak, duru)
• Zîlan (ç??l?k)
• Z?nar (kaya)
• Zozan (yayla)