Sponsorlu Bağlantılar
Kütlesi ve hacmi olan, bo?lukta yer kaplayan her ?eye “madde” denir.

Çevremizde gördü?ümüz maddeleri kat?, s?v? ve gaz olarak s?n?fland?rabiliriz.

Sponsorlu Bağlantılar

KATILARIN ÖZELL?KLER? :

• Kat? hali, maddenin en düzenli halidir.
• Kat?lar? olu?turan tanecikler aras?ndaki bo?luklar yok denecek kadar azd?r.
• Kat? tanecikleri aras?ndaki çekim kuvveti çok fazlad?r.
• Kat?lar?n belirli bir ?ekli ve belirli bir hacmi vard?r.
• Kat?lar s?k??t?r?lamaz.

SIVILARIN ÖZELL?KLER? :

• S?v?lar, kat?lara göre daha düzensizdir.
• S?v?lar? olu?turan tanecikler aras?ndaki bo?luklar, kat?lara göre daha fazlad?r.
• S?v? tanecikleri aras?ndaki çekim kuvveti, kat?lardakine göre daha azd?r.
• S?v?lar?n belirli bir ?ekli yoktur. Bulunduklar? kab?n ?eklini al?rlar.
• S?v?lar?n belirli bir hacmi vard?r.
• S?v?lar, ak??kand?r.
• S?v?lar çok az s?k??t?r?labilir.

GAZLARIN ÖZELL?KLER? :
• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
• Gazlar? olu?turan tanecikler aras?ndaki bo?luklar çok fazlad?r.
• Gazlar? olu?turan tanecikler aras?ndaki çekim kuvveti çok azd?r.
• Gazlar?n belirli bir ?ekli yoktur. Bulunduklar? kab?n ?eklini al?rlar.
• Gazlar?n belirli bir hacmi yoktur. Bulunduklar? kab?n hacmini al?rlar.
• Gazlar, uçucudur.
• Gazlar rahatl?kla s?k??t?r?labilir.