Sponsorlu Bağlantılar

 

Manisa Anadolu,Anadolu Ö?retmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve di?er Manisa ilinde yer alan bütün liselerin 2010 Eylül ay?nda Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan resmî olarak verilen taban ve tavan puanlar? a?a??dad?r. Bu puanlar 2010 SBS Lise 1. yerle?tirmeleri sonucunda elde edilmi? olup 2011 y?l?nda bir liseye yerle?mek için SBS’ye giren ö?rencilerin bu puanlar? göz önünde bulundurmas? gerekmektedir. ??te Manisa Liselerinin 2010-2011 Y?l? Taban Puanlar?:

: Amerika Birle?ik Devletleri, en az lise mezunu 50 Bin ??çi Alacak.Maa?lar en az 3 Bin Dolar.Ayr?nt?lar ve Ba?vuru Formu ?çin T?klay?n

?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Fen Lisesi 52 481,211 490,550 0,68
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Fatih Anadolu Lisesi 150 446,380 467,043 5,10
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Dündar Çilo?lu Anadolu Lisesi 150 418,463 446,168 10,74
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi 150 427,442 451,132 8,72
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Lisesi 240 370,126 417,422 24,71
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Ticaret Borsas? Anadolu Lisesi 150 370,358 416,907 24,63
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi 150 404,154 433,376 14,31
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Çukurova Kimya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 359,660 389,918 28,46
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Polinas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 48 325,557 381,341 42,49
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Anadolu Teknik Lisesi v 24 331,772 362,579 39,74
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 90 304,192 367,639 52,47
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 90 288,479 349,234 60,08
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 352,919 376,039 31,00
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 331,421 376,128 39,89
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 314,601 361,584 47,52
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ?smet ?nönü K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 286,856 334,770 60,85
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ?smet ?nönü K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 361,087 413,313 27,93
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ?smet ?nönü K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 337,848 372,256 37,12
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ?smet ?nönü K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 321,705 363,693 44,23
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ?smet ?nönü K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 270,624 332,594 68,72
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Merkez Ticaret Meslek Lisesi 30 351,303 385,360 31,61
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Merkez Ticaret Meslek Lisesi 30 348,746 369,296 32,63
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Merkez Ticaret Meslek Lisesi 30 340,467 369,780 36,00
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Merkez Ticaret Meslek Lisesi 60 327,203 400,400 41,75
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Merkez Ticaret Meslek Lisesi 60 305,704 364,704 51,75
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 467,253 480,984 2,09
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Anadolu ?mam Hatip Lisesi 90 309,036 446,945 50,16
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi 24 388,165 423,537 18,87
MAN?SA MAN?SA MERKEZ Manisa Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi 24 385,563 427,222 19,67
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ÖZEL ?EHZADE MEHMET ANADOLU L?SES? 20 257,539 484,472 75,00
MAN?SA MAN?SA MERKEZ ÖZEL ?EHZADE MEHMET FEN L?SES? 15 480,852 492,676 0,71
MAN?SA AHMETL? Ahmetli Anadolu Lisesi 90 375,386 411,891 22,93
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Fen Lisesi 52 473,719 483,132 1,37
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Ça?lak Anadolu Lisesi 210 386,348 445,513 19,43
MAN?SA AKH?SAR Fevzi Keskino?lu Anadolu Lisesi 120 365,927 387,628 26,18
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Anadolu Lisesi 150 397,917 447,219 16,03
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Kayhan Ergun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 325,944 371,746 42,32
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Kayhan Ergun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 310,151 371,899 49,64
MAN?SA AKH?SAR Zeynep Gülin Öngör K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 348,491 385,457 32,72
MAN?SA AKH?SAR Zeynep Gülin Öngör K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 302,263 372,215 53,39
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Ticaret Meslek Lisesi 60 319,857 365,792 45,08
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Anadolu Ö?retmen Lisesi 150 447,448 473,373 4,93
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 301,526 356,430 53,75
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Sa?l?k Meslek Lisesi 24 382,498 444,845 20,62
MAN?SA AKH?SAR Akhisar Sa?l?k Meslek Lisesi 48 386,622 431,801 19,34
MAN?SA ALA?EH?R Ahmet Altan Anadolu Lisesi 90 396,539 469,305 16,41
MAN?SA ALA?EH?R Ala?ehir Anadolu Lisesi 90 367,898 396,513 25,49
MAN?SA ALA?EH?R Ala?ehir Atatürk Anadolu Lisesi 90 346,183 395,547 33,66
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
MAN?SA ALA?EH?R Ala?ehir Orgeneral Kenan Evren Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 305,437 358,775 51,88
MAN?SA ALA?EH?R Ala?ehir IMKB Ticaret Meslek Lisesi 60 320,374 363,260 44,84
MAN?SA ALA?EH?R Ala?ehir Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 273,170 372,295 67,48
MAN?SA DEM?RC? Demirci Anadolu Lisesi 90 377,362 433,663 22,27
MAN?SA DEM?RC? Demirci Hal?kent Anadolu Lisesi 60 351,567 417,351 31,51
MAN?SA DEM?RC? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 314,114 361,244 47,75
MAN?SA DEM?RC? K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 341,083 371,953 35,74
MAN?SA DEM?RC? Demirci Ticaret Meslek Lisesi 30 322,552 362,697 43,85
MAN?SA DEM?RC? Demirci Anadolu Ö?retmen Lisesi 90 434,515 477,162 7,28
MAN?SA DEM?RC? Demirci Anadolu ?mam Hatip Lisesi 90 273,047 373,936 67,55
MAN?SA DEM?RC? Demirci Sa?l?k Meslek Lisesi 24 396,255 425,516 16,50
MAN?SA DEM?RC? Demirci Sa?l?k Meslek Lisesi 2 4 369,752 385,760 24,84
MAN?SA GOLMARMARA Gölmarmara Hulki Sanl?top Anadolu Lisesi 120 327,310 404,566 41,70
MAN?SA GÖRDES Gördes Anadolu Lisesi 90 346,796 422,666 33,41
MAN?SA GÖRDES Gördes Sa?l?k Meslek Lisesi 2 4 365,588 393,357 26,30
MAN?SA GÖRDES Gördes Sa?l?k Meslek Lisesi 24 384,002 425,968 20,14
MAN?SA KIRKA?AÇ Eczac? Engin Ümmeto?lu Anadolu Lisesi 90 338,179 398,664 36,97
MAN?SA KIRKA?AÇ K?rka?aç Hac? ?smail Dereköy Anadolu Lisesi 90 357,063 421,996 29,41
MAN?SA KIRKA?AÇ K?rka?aç Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Meslekî ve Teknik E?i 30 307,408 338,866 50,93
MAN?SA KIRKA?AÇ K?rka?aç Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 423,616 442,829 9,55
MAN?SA KIRKA?AÇ K?rka?aç Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 266,514 335,384 70,71
MAN?SA KIRKA?AÇ ÖZEL BETÜL ANADOLU L?SES? 10 255,562 462,323 75,94
MAN?SA KULA Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi 60 380,977 421,969 21,11
MAN?SA KULA Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi 120 341,742 383,888 35,47
MAN?SA KULA Hac? Ömer Özboyac? Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 309,866 376,958 49,77
MAN?SA KULA Kula Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 423,565 452,567 9,56
MAN?SA SALIHL Salihli Anadolu Lisesi 90 412,247 430,674 12,25
MAN?SA SALIHL Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 120 427,467 480,954 8,71
MAN?SA SALIHL Kemal Ural Anadolu Lisesi 60 388,706 412,364 18,71
MAN?SA SALIHL Salihli IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 328,256 389,634 41,29
MAN?SA SALIHL Salihli IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 313,456 368,958 48,07
MAN?SA SALIHL Salihli IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 284,383 349,432 62,04
MAN?SA SALIHL K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 342,162 375,206 35,30
MAN?SA SALIHL K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 362,978 386,929 27,24
MAN?SA SALIHL K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 318,572 343,121 45,67
MAN?SA SALIHL K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 304,689 359,408 52,23
MAN?SA SALIHL Salihli Ticaret Meslek Lisesi 60 312,636 388,032 48,46
MAN?SA SALIHL Salihli Anadolu Ö?retmen Lisesi 120 450,994 484,620 4,35
MAN?SA SALIHL Salihli Anadolu ?mam Hatip Lisesi 120 272,737 361,746 67,69
MAN?SA SALIHL Salihli 70. Y?l Sa?l?k Meslek Lisesi 24 389,894 409,241 18,35
MAN?SA SALIHL Salihli 70. Y?l Sa?l?k Meslek Lisesi 24 404,052 449,081 14,34
MAN?SA SARIGÖL Sar?göl Anadolu Lisesi 60 351,526 415,064 31,52
MAN?SA SARIGÖL Sar?göl Sa?l?k Meslek Lisesi 2 4 366,012 380,094 26,15
MAN?SA SARIGÖL Sar?göl Sa?l?k Meslek Lisesi 24 380,241 386,578 21,34
MAN?SA SARUHANLI Saruhanl? Anadolu Lisesi 90 379,564 432,199 21,56
MAN?SA SARUHANLI Saruhanl? Alm?? ?entürk Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Meslek 30 306,305 370,532 51,45
MAN?SA SELEND? Selendi Anadolu Lisesi 90 363,998 415,037 26,87
MAN?SA SELEND? Selendi Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 426,749 456,328 8,86
MAN?SA SELEND? Selendi Sa?l?k Meslek Lisesi 24 381,553 432,485 20,93
MAN?SA SOMA R?fat Da?delen Anadolu Lisesi 150 390,983 435,553 18,02
MAN?SA SOMA Soma Linyit Anadolu Lisesi 150 336,499 411,328 37,71
MAN?SA SOMA Soma Anadolu Lisesi 90 370,795 401,933 24,49
MAN?SA SOMA Soma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 313,707 365,415 47,95
MAN?SA SOMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 329,196 380,052 40,88
MAN?SA SOMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi e-okul 30 306,045 356,874 51,58
MAN?SA SOMA K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 301,962 356,973 53,54
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
MAN?SA SOMA Soma Anadolu Ö?retmen Lisesi 120 437,526 472,046 6,69
MAN?SA SOMA Soma Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 271,920 344,242 68,09
MAN?SA SOMA Soma Sa?l?k Meslek Lisesi 24 383,732 416,490 20,22
MAN?SA SOMA Soma Sa?l?k Meslek Lisesi 24 383,941 420,834 20,16
MAN?SA SOMA ÖZEL B?RL?K ANADOLU L?SES? 20 257,331 475,595 75,10
MAN?SA TURGUTLU Halil Kale Fen Lisesi 78 485,477 494,710 0,38
MAN?SA TURGUTLU Besime Elagöz Anadolu Lisesi 90 382,088 407,924 20,75
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Lisesi 210 351,137 421,026 31,68
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Anadolu Lisesi 120 423,149 474,067 9,66
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Milli Piyango Anadolu Lisesi 150 398,165 423,118 15,96
MAN?SA TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 335,564 370,477 38,11
MAN?SA TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 326,031 359,419 42,28
MAN?SA TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 315,607 393,603 47,05
MAN?SA TURGUTLU Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 339,789 383,964 36,29
MAN?SA TURGUTLU Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 314,284 344,311 47,67
MAN?SA TURGUTLU Zübeyde Han?m K?z Teknik ve Meslek Lisesi 60 302,577 339,693 53,24
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Ticaret Meslek Lisesi 30 325,176 348,399 42,66
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Ticaret Meslek Lisesi 60 313,013 379,193 48,27
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Anadolu ?mam Hatip Lisesi 120 276,619 432,582 65,82
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Selman I??lak Sa?l?k Meslek Lisesi 24 396,257 426,706 16,50
MAN?SA TURGUTLU Turgutlu Selman I??lak Sa?l?k Meslek Lisesi 24 397,512 434,329 16,14
MAN?SA TURGUTLU ÖZEL GÜNDÜZALP ANADOLU L?SES? 24 272,036 456,889 68,04
MAN?SA TURGUTLU ÖZEL RABIA HATUN ANADOLU L?SES? 20 297,938 469,986 55,48
MAN?SA KÖPRÜBA?I/MAN?SA Köprüba?? Anadolu Lisesi 60 345,501 374,980 33,94

eokul-meb.com

Manisa Anadolu Liseleri Taban Puanlar? 2011 manisa anadolu liseleri taban puanlar? 2010 manisa lise taban puanlar? 2011 manisa liseleri taban puanlar? 2010 turgutlu lisesi taban puan? k?rka?aç anadolu ö?retmen lisesi taban puan? manisa 2011 lise taban puanlar? akhisar fen lisesi manisadaki liseler ve puanlar? 2010 2011 manisa anadolu liseleri taban puanlar?

2010 2011 Manisa Anadolu Liseleri Kontenjanlar?, 2010 2011 Manisa Liselerinin Taban ve Tavan Puanlar?, Manisa Anadolu ?mam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Anadolu Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Anadolu Ö?retmen Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Fen Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanlar? 2010 2011, Manisa K?z Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Meslek Liseleri Bo? Kontenjanlar? 2010 2011, Manisa Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Sa?l?k Meslek Liseleri Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Manisa Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011