Sponsorlu Bağlantılar

Miley Cyrus biyografisi,
Miley Cyrus biyografi,
Miley Cyrus hayat?

Miley Cyrus 23 Kas?m 1992 do?umlu ve tam ad? Destiny Hope Miley Cyrus.
Miley,Franklin Tennessee do?mu?tur. Billy Ray Cyrus?un k?z? olan Miley ailesinin Nashville?deki çiftli?inde yeti?mi?tir.

Miley Cyrus 9 ya??ndayken oyunculu?a ba?lar. O s?ralarda ailesi babas?n?n i?i sebebiyle Kanada?da bulunmaktad?rlar, babas?n?n çekti?i Doc adl? TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer al?r.

?Miley? adl? takma ad?n? (Smiley) sürekli gülümsemesi sebebiyle al?r. Gerçek ismi Destiny Hope ise ailesinin ileride çok iyi i?ler ba?araca??na inanmas? sonucu vermi?lerdir.

Cyrus 11 ya??ndayken, Disney Channel için çal??maya ba?lar Ve kanal?n yetkilileri onun ya??n?n küçük olmas? sebebiyle tereddüt içindedirler. Miley 12 ya??na geldi?inde Hannah Montana adl? programda ba?rol olan Miley Stewart olarak seçilir. Cyrus bu rol gere?i pop müzik konserleri veren birini canland?rmaktad?r. Çünkü Miley enerjik ve canl? performans? sebebiyle seçilir.

Miley Cyrus?un oynad??? filmler; Big Fish (2003), High School Musical 2 (2007), Further Adventures In Babysitting, Hannah Montana: The Movie (2008)

?lk soundtrack albümünün ç?kmas?ndan 8 ay sonra Cyrus Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus adl? çift albümü ç?kar?r. Birinci disk 2. Hannah Montana soundtack olup ikinci disk Cyrus?un, Destiny Hope Cyrus adl? ilk albümüdür. Albümdeki ?ark?lar?n söz yazarlar?ndan biri de Miley?dir. Disney, Hannah Montana k?yafet koleksiyonu ç?kart?r. Cyrus ise koleksiyondaki baz? k?yafetlerin dizayn?n? yapar.

Cyrus uzun y?llar boyunca güney aksan?ndan kurtulmaya çal???r. Ancak kanal yöneticileri bunun aksini ister.

22 Haziran 2006?da Walt Disney World, Orlando Florida?da Hannah Montana konseri verir.

Walt Disney Plakç?l?k Hanna Montana soundtrack albümünü 24 Ekim 2006?da piyasaya ç?kar. Cyrus o s?ralarda Hollywood Plakç?l?k ile kendisi için dört albümlük anla?ma imzalar