Sponsorlu Bağlantılar

Sözlük 1: (Ar.) Er. – Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde Tur dağında Allah’ın lütfuna mazhar olarak, kavmine “on emir” adı altında Allah’ın şeriatını bildiren peygamber. Büyük kitaplardan Tevrat ona indirilmiştir.

Sözlük 3: 1. Çocuk. 2. Bir vasiyeti yerine getiren. 3. Yahudi peygamberinin adı. 4. Kanun koyucu.-