Sponsorlu Bağlantılar

N?YE GAZ ÇIKARIRIZ?
ÇIKAN GAZ NEDEN KOKAR?
GAZIN NEDEN? NED?R?

Ba??rsaklar?m?zdaki gaz?n küçük bir bölümünün kayna?? yuttu?umuz hava. Çok h?zl? yemek yedi?imizde, gazl? içecekler içti?imizde, sak?z çi?nedi?imizde, hattâ çok konu?tu?umuzda hava yutar?z. Bu havan?n da küçük bir bölümü sindirim sistemimizden geçerek kal?n ba??rsa??m?zda toplan?r. Ba??rsaklar?m?zda gaz olu?mas?n?n as?l nedeniyse, kal?n ba??rsa??m?zdaki mikroorganizmalar?n etkinlikleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Bedenimizdeki enzimler, yedi?imiz besinlerin hepsinin sindirilmesine yetmez. Örne?in, fasulye gibi kimi bitkilerde bulunan “oligosakarit” adl? ?ekerlerin sindirilmesine yarayan enzimlerimiz yoktur. Kal?n ba??rsaktaki mikroorganizmalar, bedenimizdeki enzimlerin sindiremedi?i besinlerin parçalanmas?na yarayan enzimlere sahiptir. Bu mikroorganizmalar, kal?n ba??rsa?a gelen art?k besinleri enerjiye çevirirler ve bu enerjiyi, yeni hücre yap?lar? olu?turmada kullan?rlar. ??te, ba??rsaklar?m?zdaki gazlar, bu sürecin sonunda ortaya ç?kar. Yani gaz ç?karmak, yemek yemek, soluk al?p vermek kadar do?al bir olay.