Sponsorlu Bağlantılar

Dünya’n?n her yerinde fosiller bulunuyor, bir k?sm? müzelerde, bir k?sm? depolarda, bir k?sm? kay?tlara geçirilmemi?, baz?lar? sadece yerel kay?tlara geçmi?, uluslararas? kayd? yok. Bu nedenle tam bir say? vermek mümkün de?ildir.