Sponsorlu Bağlantılar

pandalar günlük besin ihtiyac?n?n ço?unu bambu filizlerinden sa?lar.bunun yan?nda bir otçul olmas?na ra?men et, bal?k ve yumurtaylada beslenebilir.

ancak yabani pandalar orman alanlar?n?n yok edilmesiyle ölü bitkiler ve orman at?klar?yla beslenmek zorunda kalm??lard?r..