Sponsorlu Bağlantılar

PhotoShop CS2’de Alevli Yaz? Yazma


Resimin boyutunun bir önemi yok(Kendinize Gore Belirleye Bilirsiniz)

image >> mode >> grayscale (flatten)

?stediginiz Yaz?y? Yaz?n
image –> rotate canvas -> 90°CCW
Resim bu ?ekilde döndürdük
filter –> stylize –> wind
method (wind)
direction (from the Right)
?imdi tekrar eski yönünde döndürüyoruz…

image –-> rotate canvas –> 90°CW
Eski Yönüne döndürdük ?imdide;

filter –> distort –> ripple
size:
(medium)
amount: 100%


Filtreden sonra dalgaland? ?imdi son rütü?lar
s?ras?yla;
image –> mode –> indexed color

image –> mode –> color table
table: (black Body)
i?lemlerini gerçekle?tirelim ve sonuç a?a??daki gibi

dipnot: Yaz? fontunun bir önemi yokturKal?n fontlar? seçerseniz uygulanan efe?i daha net olu?turabilirsiniz