Sponsorlu Bağlantılar

 

P?nar Altu?
Do?um 2 Eylül 1974 (36 ya??nda)
Sivas,
Ulus Türk
Evlilik(ler)i Ya?mur Atacan (2008-günümüz)
Çocuklar? Su (2009)K?z
Meslek(ler) Oyuncu, Sunucu
Önemli rolleri ÇOCUKLAR DUYMASIN(MELTEM)

P?nar Altu? (d. 1974, Sivas), Türk manken ve sinema oyuncusu.

Sponsorlu Bağlantılar

Saint Benoit Fransiz Lisesi’nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya ba?lad?. 1997 senesinde ?stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ??letme bölümüne girdi.

1994 y?l?nda ise Türkiye güzeli seçildi ve üniversite e?itimini b?rakt?.

1995 y?l?nda ise televizyon hayat? ba?lad?. Çe?itli magazin programlar?nda sunuculuk yapt?.

1995-1998 y?llar? aras?nda da çe?itli magazin programlar?nda yerini ald?.

1999’da “P?nar’?n Yemek Zevki” adl? program? yapmaya ba?lad? ve hemen ard?ndan da mankenli?e veda etti.

2000 y?l?nda Umut Elçio?lu ile evlendi ve olayl? ?ekilde bo?and?. 2002 y?l?nda Çocuklar Duymas?n dizisinde rol ald?.

Ard?ndan “Omuz Omuza” , “Davetsiz Misafir” ve “?lk A?k?m” dizilerinde de rol ald?. 2003 y?l?nda kendi ad?yla “P?nar’?n Mutfa??ndan” yemek kitab?n? ç?kartt?. 2004 y?l?nda Türkiye’nin Y?ld?zlar? program?n? sunmaya ba?lad?. 2005-2006 y?llar?nda ise Türkiye’nin Y?ld?zlar? program?n? sunmaya devam etti.

Ya?mur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su ad?n? verdikleri k?zlar? oldu. 2010 y?l?nda Çocuklar Duymas?n dizisinin tekrar ba?lamas? ile tekrar izleyenlerin kar??s?na ç?kt?.