Sponsorlu Bağlantılar

reza zarrab kim,
reza zarrab biyografisi,
reza zarrab hakk?nda bilgi

??adam? Azeri Reza Zarrab ayn? zamanda besteci.. Sanatç? Ebru Günde?’le olan birlikteli?i ile gündeme geldi.Ebru Günde? ve Reza Zarrab, ailelerin kat?l?m?yla Günde?’in Kemer Country’deki evinde 10 ?ubat 2010 tarihinde k?y?lan nikahla evlendi.
Günde? nikahtan sonra yapt??? yaz?l? aç?klamada ?u ifadelere yer verdi: “Reza Zarrab’la, bir y?ld?r devam eden birlikteli?imizi aile içinde k?yd???m?z bir nikâhla resmile?tirmi? bulunmaktay?z. Yan?m?zda olan ve mutlulu?umuzu payla?an tüm dostlar?m?za te?ekkürü bir borç biliriz.
Reza Zarrab, üçüncü evlili?ini yapan 36 ya??ndaki e?inden tam 10 ya? küçük.